Breng de kost van ziekteverzuim in kaart

Breng de kost van ziekteverzuim in kaart

Bereken met deze eenvoudige tool hoeveel ziekteverzuim je werkelijk kost. De tool is een onderdeel van een website over de aanpak van een re-integratiebeleid van werknemers met gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen of een beleid gericht op jobbehoud.

Er is ook een leidraad beschikbaar van het project waarin het gebruik van deze tool wordt verduidelijkt. Gebruik de tool in een breder kader van je verzuimbeleid. Het is één van de middelen om je organisatie en medewerkers te sensibiliseren over het thema.

Opgelet, in de leidraad zijn een aantal elementen niet meer van toepassing. Regelgeving kan gewijzigd zijn. Jobkanaal is niet meer actief. Diversiteitsplannen en het ervaringsfonds bestaan ondertussen niet meer.

Meer weten? Lees dan verder op de website van de Stichting Innovatie en Arbeid.

Commentaar van een HR-expert

Deze tool maakt objectief zichtbaar hoeveel kosten er verbonden zijn aan ziekteverzuim. Het is eenvoudig en makkelijk te gebruiken. De tool kan gebruikt worden voor de ganse organisatie en ook per afdeling. Het delen van de gegevens aan medewerkers maakt dat men ze op deze manier kan sensibiliseren én ook responsabiliseren.
Voor het gebruiksgemak kan er misschien een voorbeeld ingevuld worden?
Belangrijk is dat men naast deze cijfers ook tracht inzicht te krijgen in de oorzaken van het ziekteverzuim door het voeren van verzuim- en terugkomgesprekken, teamoverleg, enz.

Micheline Moerman, Corcura

Lees ook

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

De Molenketjes vzw heeft een uitgebreid ziekteverzuimbeleid uitgewerkt.

Voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’

Voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’

De voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’ geeft je een concrete tool om al in de ziekteperiode van een werknemer toc…

Voorbeeld verzuimprotocol (Welzijnsregio Noord-Limburg)

Voorbeeld verzuimprotocol (Welzijnsregio Noord-Limburg)

Welzijnsregio Noord-Limburg, samengesteld uit negen Noord-Limburgse OCMW's, gebruikt een verzuimprotocol dat focust op preventie, omgaan met verzuim en herstel.…

Voorbeeld verzuimprotocol (KDV De Slabbertjes)

Voorbeeld verzuimprotocol (KDV De Slabbertjes)

Kinderdagverblijf De Slabbertjes deelt haar verzuimprotocol.