Checklists re-integratie op het werk

De FOD WASO heeft een instrument gemaakt om jou als werkgever te helpen bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers op de werkvloer. Ben jij betrokken bij het uitstippelen van formele of informele re-integratietrajecten? Laat dit instrument je dan inspireren!

Welcome_back,_Frank!

Het document omvat vier checklists. De eerste drie hebben elk betrekking op een fase van re-integratie; de vierde checklist geeft transversaal aan waarvoor je aandacht moeten hebben tijdens het hele re-integratieproces:

  1. Voor de arbeidsongeschiktheid: risicopreventie
  2. Tijdens de arbeidsongeschiktheid: contact onderhouden
  3. De effectieve re-integratie
  4. De communicatie tussen actoren bevorderen

Naargelang de realiteit in de onderneming kunnen er ook andere goede praktijken zijn. Elk advies in deze checklist moet door de betrokken actoren worden aangepast aan de organisatorische context. Het instrument is dan ook zo opgevat dat er op het einde van elke sectie ruimte voorzien is om commentaar te schrijven.

Het pdf-bestand met de vier checklists kan ofwel afgedrukt ofwel elektronisch ingevuld worden.

Dit instrument is het resultaat van een onderzoek naar werkhervatting, in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). Onderzoekers van Citéa, de VUB en de ULB hebben in 2021 en 2022 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij tweeëntwintig Belgische bedrijven, om goede praktijken te vinden die re-integratie van langdurig zieke werknemers kunnen vergemakkelijken.

Download de gids 'Checklists re-integratie op het werk' van de FOD WASO hier

Langdurige afwezigheden kunnen jou als leidinggevende onder druk zetten. Tips en tricks over hoe als leidinggevende met druk om te gaan, krijg je tijdens onze vorming 'leidinggeven onder druk' op 24 november.

Lees ook

Aanwezigheidsbeleid: visie en afspraken

Aanwezigheidsbeleid: visie en afspraken

Voor medewerkers is het belangrijk om te weten hoe de organisatie naar aan- en afwezigheid kijkt en welke de afspraken zijn. Leg de focus bij voorkeur op wat je wé…

Re-integratie na langdurige afwezigheid

Re-integratie na langdurige afwezigheid

Re-integratie duidt op het proces van afstemming dat nodig is om een medewerker opnieuw een plek te geven op de werkvloer na een middellange of lange afwezighei…

‘Langdurige ziekte is vaak een strijd. De terugkeer mag dat niet zijn’

‘Langdurige ziekte is vaak een strijd. De terugkeer mag dat niet zijn’

Bij Hands-on Inclusion begeleiden we (gratis) sociale ondernemingen naar een inclusiever personeelsbeleid. Dienstencentrum voor mensen met een beperking Sint Oda (Stijn v…

Checklist deconnecteren

Checklist deconnecteren

De arbeidsdeal garandeert het recht op deconnectie, wat zoveel betekent als het recht om na de werkuren niet gestoord te worden door het werk. IDEWE ontwikkelde een check…