Zelfsturende functioneringsgesprekken in team

Zelfsturende functioneringsgesprekken in team

Bij de Nederlandse organisatie Het Eerste Huis doen ze aan zelfsturende functioneringsgesprekken, in team!

Daarbij geven teamleden elkaar feedforward in het ‘hier en nu’. Dezelfde onderwerpen als in een klassiek functioneringsgesprek komen naar voren: wat gaat er goed, wat kan beter, wat zijn je wensen/ambities.

Het grote verschil is dat de persoon zélf zijn/haar functioneren in openheid deelt zonder daar een lijstje met voorbereide feedback op terug te krijgen.

Voordelen:

  • de verbinding met de hele persoon. Werk met wat iemand wil, niet met wat ‘moet’.
  • de betrokkenheid van alle collega’s in plaats van alleen die van de ‘baas’.

Randvoorwaarden:

  • dit proces vergt een sterk reflectief vermogen van alle betrokken personen.
  • je hebt binnen je team een sfeer van vertrouwen en respect nodig.

> Lees meer over hoe en waarom Het Eerste Huis dit zo doet

Commentaar van een HR-expert

"Deze tool heeft als doel de betrokkenheid met elkaar in het team te versterken. Ik zie mezelf dit niet gebruiken. Het komt me wat zweverig over, maar het kan wel werken als de juiste cultuur in de organisatie aanwezig is. Persoonlijk denk ik dat je in een team altijd mensen gaat hebben bij wie dit past, en anderen die er wat sceptisch tegenover staan. Daarom is het nodig om heel het team er voor klaar te stomen, zodat het voor iedereen een impact kan hebben. Het is eerder (en enkel) bruikbaar in teams van hoger geschoolden die sterk zijn in zelfreflectie. Er dient ook het nodige vertrouwen te zijn en nodige competentie om feedback te uiten en te ontvangen van elkaar. Dus ook de nodige veiligheid, en dat is niet in elke organisatie of team het geval. In mijn ogen is het met andere woorden gezien de randvoorwaarden zeker geen evidente om in de praktijk toe te passen. " - Katrien Seynaeve

Lees ook

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman zijn een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het dient om een goed beeld van een persoon te krijg…

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Waar mensen samenleven, samen spelen of samenwerken gaan we over elkaars grenzen. Ook als professional kom je dus in aanraking met grensoverschrijdend gedrag. Soms is dat…

Bemiddelingsgesprek

Bemiddelingsgesprek

Merk je een conflict of agressie in je team? Is het voor de betrokkenen te moeilijk om zelf een oplossing voor het discussiepunt te vinden? Schakel dan een neutrale bemid…

Beste medewerker, hoe gaat het?

Beste medewerker, hoe gaat het?

Doctoraal onderzoeker Shana Mertens en professor Eveline Schollaert van UGent onderzochten het belang van een degelijke feedbackcultuur in ondernemingen. De kennis die ze…