Zelfsturende functioneringsgesprekken in team

Zelfsturende functioneringsgesprekken in team

Bij de Nederlandse organisatie Het Eerste Huis doen ze aan zelfsturende functioneringsgesprekken, in team!

Daarbij geven teamleden elkaar feedforward in het ‘hier en nu’. Dezelfde onderwerpen als in een klassiek functioneringsgesprek komen naar voren: wat gaat er goed, wat kan beter, wat zijn je wensen/ambities.

Het grote verschil is dat de persoon zélf zijn/haar functioneren in openheid deelt zonder daar een lijstje met voorbereide feedback op terug te krijgen.

Voordelen:

  • de verbinding met de hele persoon. Werk met wat iemand wil, niet met wat ‘moet’.
  • de betrokkenheid van alle collega’s in plaats van alleen die van de ‘baas’.

Randvoorwaarden:

  • dit proces vergt een sterk reflectief vermogen van alle betrokken personen.
  • je hebt binnen je team een sfeer van vertrouwen en respect nodig.

> Lees meer over hoe en waarom Het Eerste Huis dit zo doet

Commentaar van een HR-expert

"Deze tool heeft als doel de betrokkenheid met elkaar in het team te versterken. Ik zie mezelf dit niet gebruiken. Het komt me wat zweverig over, maar het kan wel werken als de juiste cultuur in de organisatie aanwezig is. Persoonlijk denk ik dat je in een team altijd mensen gaat hebben bij wie dit past, en anderen die er wat sceptisch tegenover staan. Daarom is het nodig om heel het team er voor klaar te stomen, zodat het voor iedereen een impact kan hebben. Het is eerder (en enkel) bruikbaar in teams van hoger geschoolden die sterk zijn in zelfreflectie. Er dient ook het nodige vertrouwen te zijn en nodige competentie om feedback te uiten en te ontvangen van elkaar. Dus ook de nodige veiligheid, en dat is niet in elke organisatie of team het geval. In mijn ogen is het met andere woorden gezien de randvoorwaarden zeker geen evidente om in de praktijk toe te passen. " - Katrien Seynaeve

Lees ook

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman zijn een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het dient om een goed beeld van een persoon te krijg…

Logistiek team van de Vierklaver verbetert samenwerking: ‘Elk jaar een LiZeTje zou ideaal zijn’

Logistiek team van de Vierklaver verbetert samenwerking: ‘Elk jaar een LiZeTje zou ideaal zijn’

Vzw De Vierklaver ondersteunt volwassenen met een beperking in hun wonen, werken en vrije tijd op verschillende locaties in het Meetjesland. Acht dames onderhouden in Lan…

Rollen verdelen in een team met TeamFixing

Rollen verdelen in een team met TeamFixing

TeamFixing is een methodiek om rollen te verdelen binnen het team.

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

Catelijne Devriendt, coördinator van vzw De Molenketjes, een opvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Molenbeek: “Via HRwijs van Verso ontdekten we …