De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Rollen verdelen in een team met TeamFixing

Rollen verdelen in een team met TeamFixing

TeamFixing is een methodiek om rollen te verdelen binnen het team.

Dit is nodig in zelforganiserende teams zodat individuen eigenaarschap op kunnen nemen op een duurzame manier en voor teamleden om te weten wie waarover aanspreekbaar is.

Een rollenkader en verdeelprincipes vergemakkelijken de weg naar oplossingen en reduceren de tijd van zoeken en frustraties. Bij het in- of uitstappen van teamleden vergemakkelijkt een rollenkader de (her)verdeling van de verantwoordelijkheden en expertise.

Eerst bepaalt het team samen welke rollen nodig zijn en die worden vervolgens verdeeld onder de teamleden, rekening houdend met vooraf bepaalde verdeelprincipes en de eigen voorkeuren.

In bijlage:

Uitleg Methodiek TeamFixing LiZet

Mijn VoorkeurFix.pdf

Rolbeschrijvingsfiche.pdf

Rollenkader A3.pdf

 

TeamFixing maakt deel uit van de toolbox LiZet, ontwikkeld door AMS, Taborgroep en Workitects met de steun van ESF om aan de slag te gaan rond duurzame Loopbanen in Zelfsturende Teams. Dit zijn teams met een duidelijke gemeenschappelijke opdracht en vrijheid om taken/rollen (grotendeels) samen te verdelen. Het overkoepelende doel is aandacht  hebben voor de loopbanen van de teamleden, op een manier waarop dit ook de teamwerking ondersteunt. LiZeT biedt hiervoor 5 componenten en een check-it logica, met telkens één of meerdere tools onder: Loopbaanactief, Resultaatgericht, Bewust waardenvol, Competent en Georganiseerd (waar TeamFixing deel van uitmaakt).

 

Lees ook