Rollen verdelen in een team met TeamFixing

Rollen verdelen in een team met TeamFixing

TeamFixing is een methodiek om rollen te verdelen binnen het team.

Dit is nodig in zelforganiserende teams zodat individuen eigenaarschap op kunnen nemen op een duurzame manier en voor teamleden om te weten wie waarover aanspreekbaar is.

Een rollenkader en verdeelprincipes vergemakkelijken de weg naar oplossingen en reduceren de tijd van zoeken en frustraties. Bij het in- of uitstappen van teamleden vergemakkelijkt een rollenkader de (her)verdeling van de verantwoordelijkheden en expertise.

Eerst bepaalt het team samen welke rollen nodig zijn en die worden vervolgens verdeeld onder de teamleden, rekening houdend met vooraf bepaalde verdeelprincipes en de eigen voorkeuren.

Zelf aan de slag met dit materiaal? 

Download en print het nodige materiaal:

... en je kan aan de slag!

En hier ontdek je de volledige uitleg van de methodiek 'TeamFixing'

TeamFixing maakt deel uit van de toolbox LiZet, om aan de slag te gaan rond duurzame Loopbanen in Zelforganiserende Teams. Dit zijn teams met een duidelijke gemeenschappelijke opdracht en vrijheid om taken/rollen (grotendeels) samen te verdelen. Het overkoepelende doel is aandacht hebben voor de loopbanen van de teamleden, op een manier waarop dit ook de teamwerking ondersteunt. LiZeT biedt hiervoor 5 componenten en een check-it logica, met telkens één of meerdere tools onder: Loopbaanactief, Resultaatgericht, Bewust waardenvol, Competent en Georganiseerd (waar TeamFixing deel van uitmaakt).

De toolbox werd ontwikkeld door AMS, Taborgroep en Workitects - met de steun van ESF. 

Lees ook

Wat zijn zelfsturende teams?

Wat zijn zelfsturende teams?

Zelfsturende teams: voor sommigen klinkt het als een aantrekkelijk gegeven, anderen staan er absoluut niet voor te springen, omdat het een heel onzeker gevoel b…

Teamcharter

Teamcharter

Een teamcharter is een beschrijving van een aantal principes of afspraken die belangrijk zijn voor het goede functioneren van het team.

De effectiviteit van een team

De effectiviteit van een team

Met de effectiviteit van een team verwijzen we naar de capaciteit die een team moet hebben om de doelen of doelstellingen te bereiken. Wat maakt een team effectief? …

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman zijn een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het dient om een goed beeld van een persoon te krijg…