De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Het arbeidsklimaat meten

Het arbeidsklimaat meten

Deze vragenlijst, ook wel de Gallup-vragenlijst genoemd, is een meting van het arbeidsklimaat langs 12 relevante vragen.

De Gallup Organization heeft de voorbije 25 jaar ruim een miljoen werknemers bevraagd. Ze ging op zoek naar een gering aantal vragen waarmee een goed arbeidsklimaat kan worden gemeten.

Uit haar statistisch onderzoek blijkt dat als medewerkers hoog scoren op deze 12 vragen de productiviteit hoger is, de winsten groter zijn, er minder personeelsverloop is en er grotere tevredenheid is van de klanten.

Commentaar van een expert

Het is zeker belangijk om na het invullen deze antwoorden open te bespreken binnen het team en vooral op voorhand nadenken wat men zal doen bij bepaalde antwoorden.

Hilde Tailleu

Lees ook

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

In een goed draaiend team werken? Dat wil iedereen wel. Maar wat is de rol van de leidinggevende daarin? Hoe goed lukt het om collega’s in hun veerkracht te houden?…

Teamcharter

Teamcharter

Een teamcharter is een beschrijving van een aantal principes of afspraken die belangrijk zijn voor het goede functioneren van het team.

Poster stresshygiëne

Poster stresshygiëne

Een poster met tips rond stressvaardigheid, die bij De Ambrassade in de WC’s hangt.