Het arbeidsklimaat meten

Het arbeidsklimaat meten

Deze vragenlijst, ook wel de Gallup-vragenlijst genoemd, is een meting van het arbeidsklimaat langs 12 relevante vragen.

De Gallup Organization heeft de voorbije 25 jaar ruim een miljoen werknemers bevraagd. Ze ging op zoek naar een gering aantal vragen waarmee een goed arbeidsklimaat kan worden gemeten.

Uit haar statistisch onderzoek blijkt dat als medewerkers hoog scoren op deze 12 vragen de productiviteit hoger is, de winsten groter zijn, er minder personeelsverloop is en er grotere tevredenheid is van de klanten.

Commentaar van een expert

Het is zeker belangijk om na het invullen deze antwoorden open te bespreken binnen het team en vooral op voorhand nadenken wat men zal doen bij bepaalde antwoorden.

Hilde Tailleu

Lees ook

De geluksdriehoek

De geluksdriehoek

Geef je feel good gevoel een extra zetje. 

Poster stresshygiëne

Poster stresshygiëne

Een poster met tips rond stressvaardigheid, die bij De Ambrassade in de WC’s hangt.

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

De Molenketjes vzw heeft een uitgebreid ziekteverzuimbeleid uitgewerkt.