Checklist telefonische ziekmelding

Checklist telefonische ziekmelding

Een korte en praktische tool die helpt bij een telefonische ziekmelding van je medewerker. Deze checklist omvat handige vragen die je kan stellen om efficiënt om te gaan met de situatie.

Commentaar van een HR-expert

"De checklist telefonische ziekmelding is handig om eens te doorlopen - om achter de hand te hebben van wat "moet" ik bevragen. Het is wel belangrijk te kijken hoe je deze gebruikt (houding/vaardigheden). Let op dat je niet controlerend en puscherig overkomt als je deze vragen aan de telefoon afhandelt, zorg voor empathie voor iemand die ziek is. Als iemand zich bijvoorbeeld ziek meldt, is het niet verstandig om meteen te vragen of dit met het werk te maken heeft. Dus gebruik deze lijst wijs."

Els Haüser

Lees ook

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Morele stress is het wrange gevoel dat mensen ervaren wanneer ze hun waarden en visie op goede zorg, op het 'goede' doen, niet in de praktijk kunnen brengen.

Gespreksleidraad werkstress

Gespreksleidraad werkstress

Met deze gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar.

Wendbaar als het woelig wordt

Wendbaar als het woelig wordt

Hoe blijf je veerkrachtig als het woelig wordt? Ervaring leert ons dat mensen en teams over veel meer wendbaarheid beschikken dan ze zelf soms beseffen.