Checklist telefonische ziekmelding

Checklist telefonische ziekmelding

Een korte en praktische tool die helpt bij een telefonische ziekmelding van je medewerker. Deze checklist omvat handige vragen die je kan stellen om efficiënt om te gaan met de situatie.

Commentaar van een HR-expert

"De checklist telefonische ziekmelding is handig om eens te doorlopen - om achter de hand te hebben van wat "moet" ik bevragen. Het is wel belangrijk te kijken hoe je deze gebruikt (houding/vaardigheden). Let op dat je niet controlerend en puscherig overkomt als je deze vragen aan de telefoon afhandelt, zorg voor empathie voor iemand die ziek is. Als iemand zich bijvoorbeeld ziek meldt, is het niet verstandig om meteen te vragen of dit met het werk te maken heeft. Dus gebruik deze lijst wijs."

Els Haüser

Lees ook

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Individueel detectie- en reflectie-instrument morele stress

Morele stress is het wrange gevoel dat mensen ervaren wanneer ze hun waarden en visie op goede zorg, op het 'goede' doen, niet in de praktijk kunnen brengen.

Gespreksleidraad werkstress

Gespreksleidraad werkstress

Met deze gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar.

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Voorbeeldtraject bijsturingsgesprekken

Het traject 'het kan beter' beschrijft hoe Rotonde vzw omgaat met medewerkers die niet optimaal functioneren of waarvan er signalen zijn dat het niet optimaal verloopt.…

Checklist deconnecteren

Checklist deconnecteren

De arbeidsdeal garandeert het recht op deconnectie, wat zoveel betekent als het recht om na de werkuren niet gestoord te worden door het werk. IDEWE ontwikkelde een check…