De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Loopbaangesprek

Loopbaangesprek

Een loopbaangesprek is een formeel gesprek waarin je wil achterhalen hoe medewerkers hun job ervaren en hoe ze hun loopbaan verder zien evolueren. Het gesprek kijkt vooruit op middellange en lange termijn. Er wordt gepraat over de bredere context van het werk (bijvoorbeeld combinatie met het gezinsleven) en de talenten, ambities en groeimogelijkheden die de medewerker in zich heeft. Mogelijkheden binnen de organisatie om talenten meer in te zetten en ambities voor de verdere loopbaan, worden verkend.

Doelstelling?

Het belangrijkste doel van een loopbaangesprek is in kaart brengen wat de medewerker nog wil in zijn loopbaan en hoe dat aansluit bij zijn huidige job en bij de (toekomstige) mogelijkheden binnen de organisatie. Aan het einde van het gesprek hebben beide partijen meer duidelijkheid over wensen en mogelijkheden binnen de organisatie. Er zijn afspraken gemaakt over hoe de groei ondersteund of gerealiseerd kan worden.


Wie?

Een loopbaangesprek is een dialoog tussen een direct leidinggevende, de directeur of coördinator van de organisatie en een medewerker.


Wanneer?

Loopbaangesprekken worden meestal eens in de paar jaar gehouden, bijvoorbeeld drie- of vijfjaarlijks. Sommige organisaties kiezen voor vaste momenten zoals na vijf jaar anciënniteit, vijf jaar voor het pensioen, etc.

Praten over hoe een medewerker zijn of haar loopbaan verder ziet evolueren, kan ook een periodiek weerkerend onderdeel zijn van een functioneringsgesprek.


Hoe pak je het aan?

Stap 1: voorbereiding

Plan het gesprek tijdig in en geef de medewerker voldoende tijd om te reflecteren. Bereid het gesprek zelf ook voor door de talenten van de medewerker en de mogelijkheden die jij ziet in de organisatie op te lijsten.

Stap 2: het loopbaangesprek

Belangrijke vragen zijn:

  • Waar doe je graag, waar krijg je energie van en zie je mogelijkheden om dat meer in te zetten?
  • Waar zie je jezelf over x jaar? Hoe lang wil je nog werken? Wat wil je graag nog realiseren?
  • Welke uitdagingen zijn eigen aan de levensfase waar de medewerker in zit en wat kan helpen om die aan te gaan?  

Stap 3: afspraken

Op het eind van het gesprek leg je best samen enkele afspraken of conclusies vast, als het kan schriftelijk.

Als de medewerker zijn ambities maar heel moeilijk kan verwoorden, of ontevreden is, kan het een goed idee zijn om hem of haar door te verwijzen naar loopbaanbegeleiding in een gesubsidieerd loopbaancentrum. Meer informatie? Kijk op de website van de VDAB.

Lees ook

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…

Een fijn functioneringsgesprek in vijf stappen

Een fijn functioneringsgesprek in vijf stappen

Een functioneringsgesprek voorbereiden? In deze blog krijg je 5 tips én een gebruiksklaar sjabloon.

Evaluatiegesprek: 6 gouden tips voor een vlot verloop

Evaluatiegesprek: 6 gouden tips voor een vlot verloop

Tijdens een evaluatiegesprek beoordeelt de leidinggevende de prestaties van zijn medewerker. Daarbij komen de sterke punten en de groei-uitdagingen aan bod. …