De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Hoe feedback geven?

Hoe feedback geven?
 1. Bepaal vooraf wat je doelstelling is als je feedback geeft. Ze benoemen kan helpen om de ander inzicht te geven in waarom het voor jou belangrijk is om deze feedback te geven.

2. Maak er zoveel mogelijk een dialoog van waarbij je de ander de kans geeft om te reageren.

3. Benoem je waarneming van de feiten: 'Ik stel vast dat/Mijn indruk van de realiteit is dat...'. Hier kan je direct checken of de ander jouw waarneming deelt.

4. Zeg wat dit met jou, het team, de klant of anderen doet. 'Ik vind dat niet aangenaam want we hadden het anders afgesproken'.

5. Druk je behoefte uit. Hierover kan je in dialoog gaan. 'Ik zou het fijn vinden als...'

6. Formuleer een verzoek en spreek af welke actie wordt ondernomen. 'Kunnen we afspreken dat...'

feedback.png

Deze manier van feedback geven is gebaseerd op de theorie van geweldloze communicatie, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg, die empathie als rode draad ziet om in verbinding met elkaar en jezelf te blijven. Dit wordt ook wel verbindende communicatie genoemd.


Feed forward

Marshall Goldsmith, een wereldautoriteit op het vlak van leiderschap en positieve gedragsverandering, pleit voor feed forward in plaats van feedback. Feedback is meer gericht op leren vanuit het verleden. Er wordt vertrokken van wat niet goed liep en wat kan verbeteren.

Feed forward gaat uit van de idee: “we can change the future, not het past“. Daardoor is feed forward meer toekomstgericht en vaak effectiever.

Marshall Goldsmith formuleert 7 redenen waarom mensen feed forward meer waarderen.

 1. We kunnen de toekomst veranderen, het verleden niet. Door mensen ideeën te geven over hoe ze in de toekomst meer succesvol kunnen zijn, vergroten mensen ook de kans op succes, en dus (zelf)effectiviteit.
 2. Feed forward is positief en focust op oplossingen.
 3. Mensen waarderen ideeën die hen helpen om hun (zelf)effectiviteit te vergroten en hun doelen te bereiken. Feed forward doet een appel op iemand zijn talent en kennis en is waarderend. Het is daarmee veel meer gericht op het aanspreken van kwaliteiten, en staat los van het verleden.
 4. Feed forward is niet persoonsgebonden, en kan van iedereen komen die op enigszins verbonden is met het thema waarrond een persoon wil gevoed worden.
 5. Feed forward wordt daardoor minder persoonlijk genomen. Het gevoel op de persoon aangesproken te worden, wat feedback vaak doet, ervaren mensen als negatief. Ook als feedback constructief bedoeld is.
 6. Feed forward gaat er van uit dat mensen positieve veranderingen in hun leven kunnen maken.
 7. Feed forward kent geen hiërarchie, of ideeën over wat ‘fout’ en ‘goed’ is. Mensen worden uitgenodigd om de vraag te stellen: ‘hoe kunnen ik en mijn team in de toekomst onze doelstelling beter bereiken’?

Daardoor ontstaat de ervaring van hoop en geloof in elkaar, wat mensen energie geeft en bijdraagt tot het creëren van een nieuwe toekomst.

(Bron: www.hulpverlenen-met-goesting.be)


Voorbeeld van feedback geven

Een opvoeder maakt zich druk omwille van het feit dat een collega de afwas niet heeft gedaan. Hij verheft zijn stem waar bewoners bij zijn. Zij reageren angstig en worden onrustig.

Hoe kan je hierop als leidinggevende reageren?

 • 'Ik vind het belangrijk dat onze bewoners hier rust vinden en niet onnodig angstig worden.'
 • 'Ik heb gemerkt dat jij je kwaad hebt gemaakt en je stem verheven hebt tegen Jan gisterenmiddag. Ik heb ook gezien dat enkele bewoners, Ann en Riet, daar erg angstig van werden en anderen, zoals Evert en Mien, onrustig. Heb je dat ook gemerkt?'
 • 'Ik vind het niet fijn als jij je kwaad maakt waar bewoners bij zijn want dat veroorzaakt onnodige onrust. Ik zou dat in de toekomst willen vermijden.'
 • 'Kunnen we afspreken dat jij je collega op een rustige manier feedback geeft, liefst niet in de leefgroep? Misschien is het ook een goed idee dat je even buiten gaat als je merkt dat je boos wordt. Wat denk je?

Lees ook

Feedback geven aan sollicitanten

Feedback geven aan sollicitanten

Goed nieuws brengen aan gegeerde kandidaten, is vaak gauw gebeurd. Anders gesteld is het met de kandidaten die afvallen.

Tips bij het geven van feedback

Tips bij het geven van feedback

1. Houd het zo feitelijk en concreet mogelijk Benoem de feiten en vraag je op voorhand af waar je mogelijk een verkeerd beeld hebt. Beschrijf concreet waarneemba…

Waarom feedback geven?

Waarom feedback geven?

Wat is feedback? Op een directe manier het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen.