De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Stap 5: Je VTO-beleid evalueren en bijsturen

Stap 5: Je VTO-beleid evalueren en bijsturen

Om op koers te blijven, is het nodig om af en toe stil te staan en waar nodig het VTO-beleid bij te sturen. Dit kan je bijvoorbeeld doen aan het einde van de periode die je opleidingsplan beslaat.

Volgende zaken kan je evalueren

Hebben we de geplande doelstellingen gehaald?

  • Als dat zo is: wat maakte dit mogelijk?
  • Als het niet lukte, hoe kwam dit dan
  • Gaat het om overmacht, of bleek er in de drukte van elke dag in de huidige organisatie niet mogelijk om de doelstellingen te halen?
  • Was er genoeg budget voor de ambities?
  • Misschien kan je volgend jaar iemand enkele uren vrijstellen, het VTO-beleid bovenaan je prioriteitenlijstje zetten of simpelweg meer realistische doelstellingen formuleren?

Hebben de leerinspanningen de gewenste resultaten opgeleverd?

  • Zijn de resultaten van de VTO-inspanningen praktisch toepasbaar en overdraagbaar gebleken? Het is leuk voor een medewerker om een vorming rond projectmanagement te volgen, maar dan verwacht je ook dat hij of zij met meer efficiëntie projecten begeleidt en de collega’s hier ook iets van meepikken.
  • De inspanningen die je leverde om vooraf leerdoelen te formuleren, renderen nu volop. Je weet immers wat je moet meten om te weten of de VTO-activiteit geslaagd is. Aan de hand hiervan kan je bijsturen naar de volgende cyclus toe.  

Zijn de leerdoelen nog actueel, zijn er nieuwe behoeftes boven gekomen?

Evalueren voorkomt ook dat je leerdoelen niet meer aangepast zijn aan een nieuwe situatie. Als er een nieuw decreet is, kan het raadzaam zijn om eerst te zorgen dat je medewerkers de benodigde competenties ontwikkelen om de nieuwe taken uit te voeren, en pas daarna de stages voor deeltijds lerenden te herbekijken.

Lees ook

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…

Doe in 2020 mee aan een jobswitch!

Doe in 2020 mee aan een jobswitch!

Wat als je even kon meedraaien op een andere, prikkelende werkomgeving en zo je competenties en talenten on the job kon aanscherpen zonder je huidige baan en rechten te v…

Zelf opleiding geven

Zelf opleiding geven

Een medewerker van je eigen organisatie kan ook in een formele setting kennis of vaardigheden aan collega’s doorgeven.