De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Stap 3: Opleidingsdoelen en leerbehoeften formuleren

Stap 3: Opleidingsdoelen en leerbehoeften formuleren

Om zicht te krijgen op de concrete opleidingsbehoeftes, heb je verschillende bronnen

  • Je kan je informatie halen uit gesprekken met medewerkers, waarin je peilt naar hun individuele noden.
  • Als je werkt met persoonlijke ontwikkelingsplannen, krijg je veel input uit de opvolging daarvan.
  • Je kan kijken naar de evoluties die zullen plaats vinden in het komende jaar, zoals het invoeren van een nieuw informaticasysteem of een nieuwe manier van registreren.
  • Je kan rekening houden met geplande of gewenste wijzigingen in je aanbod of dienstverlening.

In een leerdoel formuleer je wat je precies wil bereiken met je leeractiviteit

Het kan helpen om deze doelen SMART te definiëren:

  1. Specifiek. Is de doelstelling eenduidig?
  2. Meetbaar. Kan je de resultaten meten?
  3. Aanvaardbaar. Is de doelstelling aanvaardbaar voor de doelgroep en/of het management?
  4. Realistisch. Is de doelstelling haalbaar?
  5. Tijdsgebonden. Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Een voorbeeld: ‘Tegen 31/12/2014 kunnen alle zorgkundigen in onze organisatie met het elektronisch zorgdossier werken.’ De doelstelling is specifiek in termen van doelpubliek, tijd en inhoud. Ze is meetbaar: het resultaat is dat zorgkundigen het zorgdossier actief gebruiken. Het doel is aanvaardbaar: bijna een jaar de tijd nemen om dit waar te maken is realistisch en maakt het ook aanvaardbaar. De doelstelling is tijdsgebonden: tegen 31/12/2014 moet ze behaald zijn.

Vraag je ook steeds af welk antwoord je best geeft op een bepaald leerdoel.

Je kan veel tijd en geld besparen door voor de juiste leervorm te kiezen en de aanwezige competenties in je organisatie ten volle te benutten.

Lees ook

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…

Doe in 2020 mee aan een jobswitch!

Doe in 2020 mee aan een jobswitch!

Wat als je even kon meedraaien op een andere, prikkelende werkomgeving en zo je competenties en talenten on the job kon aanscherpen zonder je huidige baan en rechten te v…

Zelf opleiding geven

Zelf opleiding geven

Een medewerker van je eigen organisatie kan ook in een formele setting kennis of vaardigheden aan collega’s doorgeven.