Stap 3: Opleidingsdoelen en leerbehoeften formuleren

Stap 3: Opleidingsdoelen en leerbehoeften formuleren

Om zicht te krijgen op de concrete opleidingsbehoeftes, heb je verschillende bronnen

  • Je kan je informatie halen uit gesprekken met medewerkers, waarin je peilt naar hun individuele noden.
  • Als je werkt met persoonlijke ontwikkelingsplannen, krijg je veel input uit de opvolging daarvan.
  • Je kan kijken naar de evoluties die zullen plaats vinden in het komende jaar, zoals het invoeren van een nieuw informaticasysteem of een nieuwe manier van registreren.
  • Je kan rekening houden met geplande of gewenste wijzigingen in je aanbod of dienstverlening.

In een leerdoel formuleer je wat je precies wil bereiken met je leeractiviteit

Het kan helpen om deze doelen SMART te definiëren:

  1. Specifiek. Is de doelstelling eenduidig?
  2. Meetbaar. Kan je de resultaten meten?
  3. Aanvaardbaar. Is de doelstelling aanvaardbaar voor de doelgroep en/of het management?
  4. Realistisch. Is de doelstelling haalbaar?
  5. Tijdsgebonden. Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Een voorbeeld: ‘Tegen 31/12/2014 kunnen alle zorgkundigen in onze organisatie met het elektronisch zorgdossier werken.’ De doelstelling is specifiek in termen van doelpubliek, tijd en inhoud. Ze is meetbaar: het resultaat is dat zorgkundigen het zorgdossier actief gebruiken. Het doel is aanvaardbaar: bijna een jaar de tijd nemen om dit waar te maken is realistisch en maakt het ook aanvaardbaar. De doelstelling is tijdsgebonden: tegen 31/12/2014 moet ze behaald zijn.

Vraag je ook steeds af welk antwoord je best geeft op een bepaald leerdoel.

Je kan veel tijd en geld besparen door voor de juiste leervorm te kiezen en de aanwezige competenties in je organisatie ten volle te benutten.

Lees ook

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Doctoraatsstudente Claudia Rooman en professor Eva Derous deden onderzoek naar overkwalificatie van medewerkers en of job crafting daar een oplossing voor kan zijn. Job …

Proactief loopbaangedrag faciliteren

Proactief loopbaangedrag faciliteren

'Hoe kan je als werkgever proactief loopbaangedrag faciliteren?' Dat is de vraag die Elias Janssen, doctoraatstudent van de Radboud Universiteit van Nijmegen, zich voor z…

Bereid je voor op een opleiding in enkele stappen

Bereid je voor op een opleiding in enkele stappen

Wist je dat je door enkele kleine inspanningen invloed hebt op de inhoud van jouw opleiding of die van een medewerker? En dat je zo meer leerrendement haalt? Zelfs voor h…

Wat is online leren?

Wat is online leren?

Online leren is een zeer breed begrip. En termen zoals online leren en e-learning worden vaak door elkaar gebruikt.