Interne loopbaanbegeleiding

Interne loopbaanbegeleiding

Het kan voor organisaties interessant zijn om stil te staan bij de loopbaanwensen van hun medewerkers en die te matchen met de doelstellingen van de organisatie. Dat kan in periodieke loopbaangesprekken.

Loopbaangesprekken

Een loopbaangesprek is een formeel gesprek met een medewerker waarin niet zozeer over het functioneren gepraat wordt maar wel over de bredere context van het werk (bijvoorbeeld combinatie met het gezinsleven) en de talenten, ambities en groeimogelijkheden die de medewerker in zich heeft. Mogelijkheden binnen de organisatie om talenten meer in te zetten, worden verkend. Het gesprek is toekomstgericht. Dit gesprek kan ook een apart onderdeel van het functioneringsgesprek zijn.


Interne loopbaancoaching

Sommige organisaties gaan een stap verder en bieden intern loopbaancoaching aan. Voor kleine organisaties is dit niet vanzelfsprekend:

  • Loopbaancoaching staat volledig in het teken van de individuele medewerker: zijn/haar talenten, competenties, wensen, dromen en (job)mogelijkheden.
  • De medewerker moet afstand kunnen nemen van zijn concrete werksituatie.
  • De medewerker moet de veiligheid ervaren om vrijuit te kunnen spreken.
  • Loopbaancoaching vraagt specifieke competenties van de persoon die het begeleidt.

Organisaties waar interne individuele loopbaancoaching wordt geboden, zijn vaak grote organisaties waar opgeleide loopbaancoaches aan de slag zijn die niet rechtstreeks samenwerken met de mensen die ze begeleiden.

Zinvolle manieren om intern te werken rond loopbanen zijn naast loopbaangesprekken ook loopbaanpaden in kaart brengen en samen met een individu of team jobcraften (jobs actief samen vorm geven).


Externe loopbaanbegeleiding

Soms is het beter om medewerkers door te verwijzen naar een onafhankelijke loopbaancoach. Je vindt de erkende coaches die loopbaancheques aanvaarden op de website van de VDAB: https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Een medewerker die in loopbaanbegeleiding gaat, wil niet per se de onderneming verlaten!

Integendeel zelfs, want vaak weten medewerkers zichzelf beter een plaats te geven binnen de eigen functie, het team en de gehele werking. Kondigt de medewerker dan toch zijn/haar ontslag aan? Dan zou het best wel kunnen dat dat nu eenmaal de juiste beslissing is. Dit zowel voor hem/haar zelf, de collega's en de werkgever in kwestie.


Lees ook

Proactief loopbaangedrag faciliteren

Proactief loopbaangedrag faciliteren

'Hoe kan je als werkgever proactief loopbaangedrag faciliteren?' Dat is de vraag die Elias Janssen, doctoraatstudent van de Radboud Universiteit van Nijmegen, zich voor z…

Vijf voor(oor)delen bij loopbaanbegeleiding

Vijf voor(oor)delen bij loopbaanbegeleiding

Hoe houdt een werkgever zijn medewerkers gemotiveerd om te voorkomen dat ze onverwacht het ‘hazenpad’ kiezen? “Ah, zeker niet door over loopbaanbeg…

Jobcraften: hoe vul ik mijn job anders in?

Jobcraften: hoe vul ik mijn job anders in?

Verschillende zaken dragen er toe bij dat een job aantrekkelijk is en werkplezier biedt: een uitdagend takenpakket, een aangename werkcontext, voedende werkrelaties …

Loopbaancompetenties: kan ik van functie veranderen?

Loopbaancompetenties: kan ik van functie veranderen?

Om hun eigen loopbaan richting te geven, is het nodig dat medewerkers hun persoonlijke loopbaancompetenties ontwikkelen. Je kan hen daarin als werkgever ondersteunen of h…