Proactief loopbaangedrag faciliteren

Proactief loopbaangedrag faciliteren

'Hoe kan je als werkgever proactief loopbaangedrag faciliteren?' Dat is de vraag die Elias Janssen, doctoraatstudent van de Radboud Universiteit van Nijmegen, zich voor zijn onderzoek stelde. Proactief loopbaangedrag' zijn de gedragingen die individuen op eigen initiatief vertonen om hun loopbaan vorm te geven.

Belang van proactief loopbaangedrag

"Je loopbaan vormgeven wordt steeds belangrijker", geeft hij aan. "Door technologische ontwikkelingen wordt de houdbaarheidsdatum van kennis en vaardigheden korter en wordt levenslang leren steeds belangrijker. En aan de andere kant kunnen ook onze werkeisen en loopbaandoelen al snel veranderen. Zo geven twee op drie werknemers aan binnen vijf jaar niet meer bij hun huidige job te zullen passen. Om ervoor te zorgen dat werknemers vandaag, maar ook in de toekomst nog bij hun job en loopbaan passen, wordt het steeds belangrijker dat ze zelf hun loopbaan (mee) vormgeven door middel van proactief loopbaangedrag."

Ontwikkelingsmogelijkheden

In het onderzoek geeft hij aan dat het faciliteren ervan een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en hun werknemers is...

Aan de ene kant is het aan werknemers om zelf het stuur in handen te nemen gedurende hun loopbaan. Maar aan de andere kant is het aan organisaties om ruim voldoende hulpbronnen en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden aan elke werknemer.

Op basis van ons onderzoek kunnen we dan ook twee concrete aanbevelingen doen aan werkgevers, dixit deze onderzoeker:

  1. Bespreek succeservaringen met werknemers,
  2. Stem ontwikkelingsmogelijkheden af op het individu.

Succeservaringen

Aldus meneer Janssen: "Succeservaringen kunnen een stimulans zijn voor werknemers om zichzelf verder te ontwikkelen. Verwerk bijvoorbeeld succeservaringen in frequente feedbackgesprekken. Besteed hierbij expliciet aandacht aan de eigen rol van de werknemer in het vergaren van succes om zo initiatief en zelf-effectiviteit aan te moedigen."

Ontwikkelingsmogelijkheden

"Werknemers varen wel bij ontwikkelingsmogelijkheden in hun job. De kans is zelfs groot dat werknemers minder ontwikkelingsmogelijkheden gaan ervaren naargelang ze langer op dezelfde positie werken (Ng & Feldman, 2013). Bespreek als leidinggevende ontwikkelingsbehoeften met werknemers en kijk samen hoe deze vervuld kunnen worden in het dagelijks werk om zo loopbaanontwikkeling te faciliteren. Zo hebben werknemers ook daadwerkelijk de ruimte om een leven lang te leren."

Meer lezen over het onderzoek? Bezoek dan de blogsite van de UGent.

Lees ook

Door maatwerk aan te bieden, maak je van je medewerkers je beste ambassadeurs

Door maatwerk aan te bieden, maak je van je medewerkers je beste ambassadeurs

We spraken David Ducheyne over employer branding, personaliseren van werk en de menselijke aanpak in HR.

Denken in rollen én een nieuwe overlegstructuur bij DVC De Triangel

Denken in rollen én een nieuwe overlegstructuur bij DVC De Triangel

In Lovendegem zijn we te gast bij dienstverleningscentrum De Triangel, dat ondersteuning biedt aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking. Als zorg- …

Zorgverstrekkers versterken: zelfzorg én teamzorg!

Zorgverstrekkers versterken: zelfzorg én teamzorg!

The Human Link ontwikkelde in samenwerking met de Vlaamse Overheid een 'Train-the-trainer-aanbod' voor het versterken van zorgverleners.

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Doctoraatsstudente Claudia Rooman en professor Eva Derous deden onderzoek naar overkwalificatie van medewerkers en of job crafting daar een oplossing voor kan zijn. Job …