De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Principes in omgang met diversiteit

Principes in omgang met diversiteit

Bij het omgaan met diversiteit is het goed van een aantal principes te vertrekken.

Normaliteit: we moeten diversiteit als een normaal fenomeen bezien waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt

Vooroordelen bannen en non-discriminatie: het is belangrijk om als individu je vooroordelen en veralgemeningen waar mogelijk en wenselijk te vermijden, zich bewust te zijn en zich te onthouden van elke vorm van discriminatie
Multiperspectiviteit: het bekijken van gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven
Flexibiliteit: het leren functioneren in verschillende contexten, steeds wisselende omstandigheden en nieuwe situaties
Kiezen voor dialoog en samenwerking
Leren van elkaar: leren vanuit andermans visies, ervaringen en competenties

Naast omgang met diversiteit in het algemeen bestaat er natuurlijk ook nog de culturele diversiteit die een uitdaging kan zijn voor de organisatie. Elk individu heeft een andere achtergrond en elke cultuur heeft zo zijn gewoontes. Dit kan zorgen voor (grote) misverstanden binnen de organisatie. Denk maar aan de verschillende manieren van begroeten of iemand wel of niet aankijken tijdens een gesprek. Ook rond religie of (het tonen van) religieuze symbolen op de werkvloer kunnen vragen rijzen. Hoe ga je om met vragen om te bidden op de werkvloer? Hoe ga je om met het aanpassen van maaltijden? 

Lees ook

Websites over omgaan met verschillen

Websites over omgaan met verschillen

Heel wat sectoren en initiatieven spelen op deze en andere vragen in met websites waar je gerichte informatie kan vinden.

Definitie van diversiteit

Definitie van diversiteit

Diversiteit betekent verscheidenheid. Hieronder verstaan we: alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Het gaat daarbij zowel om zichtbare kenmerken zoals gesla…

Atlas heeft net een nieuwe website gelanceerd: www.diversiteitspraktijk.be

Atlas heeft net een nieuwe website gelanceerd: www.diversiteitspraktijk.be

Wist je dat… je klanten je aan de telefoon beter begrijpen als je je boodschap in korte gestructureerde blokjes geeft? Wist je dat… je moeilijk bereikb…