Een goed onthaalbeleid in 5 stappen

Een goed onthaalbeleid in 5 stappen

Een goed onthaalbeleid verloopt in verschillende stappen. Je faseert dit best, in minstens 5 stappen.

Een goed onthaalbeleid in 5 stappen

1. Duid een onthaalverantwoordelijke aan

Dat kan iemand zijn die telkens het eerste contact met een nieuwe medewerkers opneemt, maar het kan ook een rechtstreekse collega zijn of de direct leidinggevende van de nieuwe medewerker.

2. Breng de collega's op de hoogte

Informeer teamleden en andere mensen die het best weten van de komst van de nieuwe medewerker. Geef aan wat je van hen verwacht.

3. Zorg voor een onthaaltraject

Denk aan bijvoorbeeld eerst een welkom, eventueel een rondleiding, kennismaking met de rechtstreekse collega’s en dan pas uitleg over onthaalbrochure, arbeidsreglement etc.

4. Faseer info-overdracht door te werken met een onthaalchecklist

Maak een inventaris op van documenten en uitleg die de nieuwe medewerker moet krijgen om zijn nieuwe job succesvol te starten. Een checklist voor onthaal kan hier nuttig zijn. Daarin neem je alle zaken op die je tijdens het onthaal wil meegeven. Denk zowel aan wettelijke voorschriften, documenten, als aan informatie over opleiding, begeleiding en organisatiecultuur. Je rangschikt ze chronologisch (eerste dag, eerste week, eerste maand) en duidt aan wie waarvoor verantwoordelijk is. Denk eraan om mensen de eerste dagen niet te overstelpen met mondelinge informatie. Daar onthouden ze weinig of niets van.

5. Voorzie opvolging

Bepaal op voorhand hoe je het onthaal zal opvolgen. Plan bijvoorbeeld een kort gesprek met de medewerker na een week en na een maand. Plan eventueel een eerste functioneringsgesprek of evaluatiegesprek kort voor het einde van de proeftijd. Bepaal wie dit op zal nemen.

Download hier onze gratis tools voor onthaal van nieuwe medewerkers

Hoe scoort jullie onthaalbeleid? Kom het te weten aan de hand van onze gratis HR-scan.

Lees ook

Onthaalbeleid kinderopvang

Onthaalbeleid kinderopvang

De Molenketjes, een vzw voor kinderopvang in Sint-Jans-Molenbeek, werkte in 2018 een nieuw onthaalbeleid uit.

Onthaalchecklist

Onthaalchecklist

Een onthaalchecklist zorgt ervoor dat je niets vergeet bij het onthaal van een nieuwe medewerker.

Onthaalbrochure is een werkboek

Onthaalbrochure is een werkboek

Huize Levensruimte vzw maakte van haar onthaalmap een heus werkboek. Nieuwe medewerkers krijgen opdrachten die ze in de loop van hun eerste zes maanden in de organisatie…

Onthaalbrochure CAW Oost-Brabant

Onthaalbrochure CAW Oost-Brabant

CAW Oost-Brabant vindt een goede start voor alle collega's belangrijk. Daarom ontwikkelden ze een nieuwe onthaalbrochure