Werkbaarheid

Voor drie van de vier indicatoren van werkbaarheid doet de gezondheid – en welzijnssector het in 2023 beter dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt, terwijl de werkstressproblematiek slechter scoort dan op Vlaams niveau. Vooral inzake werkbetrokkenheid en leermogelijkheden doet de gezondheids- en welzijnssector het beter dan gemiddeld 

Over lange termijn (2004-2023) verslechterde vooral de werkstress in gezondheids-en welzijnssector. Ook het welbevinden nam beperkt af. De combinatie werk en prive bleef de afgelopen twee decennia min of meer stabiel en de leermogelijkheden verbeterden 

In 2023 scoort de gezondheids-en welzijnssector op vier van de zes werkbaarheidsrisico’s slechter dan het Vlaamse gemiddelde over alle sectoren heen. In de gezondheids-en welzijnssector kenschetst 43,7% van de medewerkers emotionele belasting als problematisch (23,4% voor alle sectoren), 38,2,% ervaart een te hoge werkdruk (33,2% voor alle sectoren) en 24,7% geeft aan dat een gebrek aanautonomie problematisch is (17% voor alle sectoren). Ook de arbeidsomstandigheden (17,4%) worden door meer medewerkers in de gezondheids-en welzijnssector als problematisch ervaren dan gemiddeld (12,6%). Voor andere jobkenmerken zoals taakvariatie (21,3%) en ondersteuning leiding (12,3%) scoort de gezondheids- en welzijnszorg dan weer iets beter dan gemiddeld voor de Vlaamse arbeidsmarkt. 

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in oktober 2023.

Indicatoren

Indicatoren (detail)

Risico's

Risico's (detail)

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag