Werkbaarheid

In 2019 heeft 50,8% van de medewerkers in de gezondheids- en welzijnssector werkbaar werk, tegenover 49,6% gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt. 

Voor drie van de vier indicatoren van werkbaarheid doet de gezondheids- en welzijnssector het beter dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt. Voor werkstress doen we het slechter dan op Vlaams niveau. Vooral inzake werkbetrokkenheid en leermogelijkheden scoort de gezondheids- en welzijnssector hoger dan gemiddeld. 

Over lange termijn (2004-2019) verslechterde de werkbaarheid in de gezondheids-en welzijnssector (-5,3 procentpunten) bijna dubbel zo sterk dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (-2,7 procentpunten). Ook tussen 2016 en 2019 is er in de gezondheids- en welzijnssector een sterkere terugval van de werkbaarheidsgraad (-3,6 procentpunten) dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (-1,4 procentpunten). Dit heeft vooral te maken met een verslechtering inzake werkstress, vooral in de sectoren gehandicaptenzorg en jeugdbijstand en in de woonzorgcentra.

In 2019 scoort de gezondheids- en welzijnssector op vier van de zes werkbaarheidsrisico’s slechter dan het Vlaamse gemiddelde over alle sectoren heen. In de gezondheids- en welzijnssector geeft 44% van de medewerkers aan dat emotionele belasting problematisch is (24,9% voor alle sectoren), 41,7% ervaart een te hoge werkdruk (37,6% voor alle sectoren) en 24,4% rapporteert een gebrek aan autonomie (18,5% voor alle sectoren). Ook de arbeidsomstandigheden (20,6%) worden door iets meer medewerkers in de gezondheids- en welzijnssector als problematisch ervaren dan gemiddeld (15,3%). Voor andere jobkenmerken zoals taakvariatie (21,1%) en ondersteuning leiding (13,3%) scoort de gezondheids- en welzijnszorg dan weer iets beter dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in januari 2020.

Indicatoren

Indicatoren (detail)

Risico's

Risico's (detail)

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag