Indicatoren

Hoe tabellen/figuren lezen?

In 2023 gaf 88,8% van alle medewerkers uit de gezondheids- en welzijnssectoren(gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening) aan dat ze geen problemen ondervond met de combinatie werk  en privé, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 87,1% bedroeg.  

 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Vlaamse arbeidsmarkt
 • 2004
 • 2007
 • 2010
 • 2013
 • 2016
 • 2019
 • 2023

Methodologie

De werkbaarheidsmonitor van de SERV – Stichting innovatie en arbeid- is een 3 jaarlijkse schriftelijke bevraging van een representatieve steekproef bij 40.000 loontrekkende  Vlaamse werknemers (in 2023). Dit resulteerde in een netto-respons van 24,2% wat neerkomt op 8.900 werknemers. Voor meer technische uitleg over validiteit van de vragenlijst en de steekproeftrekking klik hier.
De vragenlijst meet aan de hand van een indicatorenset de 4 belangrijke aspecten van een kwaliteitsvolle job (werkstress, motivatie, leermogelijkheden en balans werk-privé). Met de 'gezondheids- en welzijnssectoren' verwijst de SERV naar de medewerkers die actief zijn in de NACE-sectoren 75, 86, 87 en 88.

De 4 aspecten van een kwaliteitsvolle job zijn:
 • Werkstress: de mate waarin de door psychosociale arbeidsbelasting opgebouwde vermoeidheid recuperabel is dan wel leidt tot spanningsklachten en verminderd functioneren.
 • Welbevinden op het werk (motivatie): de mate waarin men door de aard van de job werkbetrokken is/blijft dan wel gedemotiveerd raakt.
 • Leermogelijkheden: de mate waarin men door formele opleidingskansen en de dagdagelijkse ervaring op de werkplek de competenties al dan niet op peil kan houden en verder kan ontwikkelen in functie van de inzetbaarheid op langere termijn.
 • Balans werk en privé: de mate waarin de taakeisen in de werksituatie al dan de handelingsmogelijkheden in de thuissituatie belemmeren.
Deze 4 aspecten zijn de werkbaarheidsindicatoren. Per werkbaarheidsindicator wordt aangegeven wat het percentage van de Vlaamse werknemers is, dat aangeeft dat deze indicator niet-problematisch is. Het percentage werknemers in Vlaanderen dat aangeeft geen enkele van de 4 indicator als problematisch te ervaren, is de werkbaarheidsgraad.

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag