Risico's

Hoe tabellen/figuren lezen?

In 2019 gaf 38,2% van alle medewerkers uit de gezondheids- en welzijnssectoren (gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening) aan dat ze een probleem ervaarde met de werkdruk, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 33,2% bedroeg.  

 • Vlaamse arbeidsmarkt
 • Gezondheids- en welzijnssectoren
 • 2004
 • 2007
 • 2010
 • 2013
 • 2016
 • 2019
 • 2023

Methodologie

De werkbaarheidsmonitor van de SERV – Stichting innovatie en arbeid- is een 3 jaarlijkse schriftelijke bevraging van een representatieve steekproef van 40.000 loontrekkende Vlaamse werknemers (in 2023). Dit resulteerde in een netto-respons van 24,2% wat neerkomt op 8.900 werknemers. Voor meer technische uitleg over validiteit van de vragenlijst en de steekproeftrekking klik hier.
De vragenlijst meet aan de hand van een indicatorenset de 4 belangrijke aspecten van een kwaliteitsvolle job (werkstress, motivatie, leermogelijkheden en balans werk-privé). Met de 'gezondheids- en welzijnssectoren' verwijst de Serv naar de medewerkers die actief zijn in de NACE-sectoren 75, 86, 87 en 88.

Kwaliteit van de arbeid komt tot stand in een context waarin een hele reeks factoren een rol spelen. De vragenlijst meet eveneens een aantal kenmerken van de werkplek, die al dan niet een risico inhouden voor de werkbaarheid. Dit zijn de zogenaamde werkbaarheidsrisico’s:

 • Werkdruk: de mate van arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen, zoals werkvolume, werktempo, deadlines.
  Emotionele belasting: de mate van arbeidsbelasting vanuit contactuele taakeisen in het bijzonder bij omgang met klanten of coördinatietaken.
 • Taakvariatie: de mate waarin de functie-inhoud een afwisseld takenpakket omvat en beroep doet op de vaardigheden.
 • Autonomie: de mate waarin men invloed heeft op de planning en organisatie van het eigen werk.
 • Ondersteuning directe leiding: de mate waarin men door de rechtstreekse chef adequaat gecoacht en sociaal gesteund wordt.
 • Arbeidsomstandigheden: de mate waarin men wordt blootgesteld aan fysieke inconveniënten in de werkomgeving en lichamelijke belasting.

Per werkbaarheidsrisico wordt aangegeven wat het percentage van de Vlaamse werknemers is, dat aangeeft dat dit risico problematisch is in zijn/haar job.

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag