Welke meerwaarde biedt het SDG-kader voor organisaties?

Welke meerwaarde biedt het SDG-kader voor organisaties?

De SDG’s dienen als inspirerend en holistisch verduurzamingsraamwerk om strategieën, doelen en activiteiten vorm te geven, bij te sturen en erover te communiceren in een gemeenschappelijke, internationale taal.

Onderzoek van ING bij honderden bedrijven toonde aan dat de COVID19-pandemie de motivatie van ondernemingen om te verduurzamen nog meer heeft aangewakkerd. Niet alleen de bezorgdheid over het milieu, maar ook het voorkomen van verspilling en kostenbesparing worden aangehaald als belangrijkste drijfveren. Ondernemingen willen zich onderscheiden en het wordt steeds duidelijker dat duurzaam ondernemen bedrijfseconomische voordelen oplevert. Bovendien geven klanten en medewerkers ook aan dat ze dit belangrijk vinden.

SDG Compass (EN, 2015) beschrijft de meerwaarde van verduurzaming aan de hand van de SDG’s in de vorm van volgende businessopportuniteiten:

 • Opportuniteiten in talentontwikkeling, werknemerstevredenheid en retentiebeheer.
 • Versterken van de dialoog met belanghebbenden en van hun vertrouwen.
 • Verbetering van de legitimiteit van de organisatie en van de algemene perceptie.
 • Meer opportuniteiten door stabiele markten en maatschappijen.
 • Gebruik van een gemeenschappelijke taal en doel.
 • Het voorzien van risico’s en kosten.

Daarnaast beschrijft SDG Essentials for Business (EN) de meerwaarde van de verankering van de SDG’s in de organisatie als volgt:

 • Motor voor (technologische) innovaties en groeiopportuniteiten.
 • Risicomanagement en reductie van de negatieve impact doorheen de waardeketen.
 • Aanpakken van de negatieve impact doorheen de waardeketen.
 • Hefboom voor het aantrekken van financiële investeringen.
 • Benutten van nieuwe marktkansen.

Zie ook het PwC-rapport Toepassingen van SDG’s door Nederlandse organisaties (2019).

Wat is transformatie?

CIFAL Flanders maakt een belangrijk onderscheid tussen transitie en transformatie. Transitie gaat over het transitiedenken, transformatie gaat over structurele veranderingen in de organisatiestructuur.
Beide zijn wel verbonden met elkaar, want transformaties zijn binnen organisaties essentieel in het transitiedenken. Daarbij gebeuren veranderingen in de structuur en de werkwijze van een organisatie met als doel verhoogde bedrijfsprestaties op lange termijn en meer veerkracht. Dat kan alleen als deze transformatie alle dimensies van de bedrijfsvoering transversaal beïnvloedt. Er zijn vier types van organisatorische transformatie: integratie/separatie, operationele transformatie, financiële transformatie en IT-enabled transformatie.

Naast het veranderen van processen en systemen is het ook essentieel om veranderingen in gedrag en cultuur te realiseren.

Dit artikel is met permissie overgenomen uit de SDG Wegwijzer, die met steun van Verso samengesteld is door Cifal Flanders. Download de volledige wegwijzer hier.

Lees ook

Start-to-SDG!

Start-to-SDG!

Een duurzamere wereld? Ontdek hoe jouw organisatie hierbij kan helpen!

Hoe kan jouw organisatie aan de slag met SDG 16?

Hoe kan jouw organisatie aan de slag met SDG 16?

CIFAL Flanders hertaalt SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten op organisatieniveau aan de hand van 3 pijlers.

Hoe veranker je de SDG’s in heel de organisatie?

Hoe veranker je de SDG’s in heel de organisatie?

Om de SDG’s te verankeren in de organisatie moet je iedereen mee krijgen (bottom-up approach). Werknemersbetrokkenheid is dus essentieel voor het succes van het duu…

Hoe kan je je vooruitgang op vlak van duurzaamheid opvolgen?

Hoe kan je je vooruitgang op vlak van duurzaamheid opvolgen?

Na het formuleren van strategische en operationele doestellingen is het belangrijk om hieraan indicatoren te linken, zodat de vooruitgang kan worden opgevolgd in de imple…