Hoe kan jouw organisatie aan de slag met SDG 16?

Hoe kan jouw organisatie aan de slag met SDG 16?

CIFAL Flanders hertaalt SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten op organisatieniveau aan de hand van 3 pijlers.

  1. Vrede, inclusief conflictpreventie: sociale vrede, bemiddeling, klachtenbehandeling, pesten op het werk, etc.
  2. Justitie, inclusief bedrijfsethiek:
    • Ethisch ondernemen is doen wat intrinsiek goed is: op de werkvloer, voor de producten of diensten van je organisatie, en voor je relatie met belanghebbenden. Een ethische gedragscode of code of ethics kan worden opgesteld vanuit de missie, visie
      en waarden van je organisatie en vanuit de verwachtingen van de belanghebbenden. Uiteindelijk vormt ze een extern communicatiemiddel, maar ze is ook belangrijk als interne leidraad en bij de verankering van de bedrijfscultuur. Een voorbeeld van een ethische code vind je hier.
    • De waarden van een organisatie zijn de drijvende kracht van de hele werking. Ze vormen de sleutel tussen strategie en cultuur. Hoe identificeer en formaliseer je jouw waarden? Lees meer in de toolbox strategieformulering van de Vlaamse Overheid.

3. Sterke publieke diensten: goed bestuurlijk beleid, ofwel corporate governance, zorgt ervoor dat de organisatie op een transparante en verantwoordelijke manier wordt geleid en gecontroleerd. Er bestaan 2 corporate-governancecodes in België, gecoördineerd binnen de Belgische Commissie Corporate Governance:

Lees meer over het in de praktijk brengen van ethische waarden en het belang ervan in de brochure In 10 stappen duurzaam gedrag implementeren in uw bedrijf van MVO Vlaanderen.

Dit artikel is met permissie overgenomen uit de SDG Wegwijzer, die met steun van Verso samengesteld is door Cifal Flanders. Download de volledige wegwijzer hier.

Lees ook

Start-to-SDG!

Start-to-SDG!

Een duurzamere wereld? Ontdek hoe jouw organisatie hierbij kan helpen!

Waar moet je op letten bij het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen?

Waar moet je op letten bij het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen?

De Agenda 2030 biedt een holistisch doelstellingenkader voor verduurzaming aan.

Welke meerwaarde biedt het SDG-kader voor organisaties?

Welke meerwaarde biedt het SDG-kader voor organisaties?

De SDG’s dienen als inspirerend en holistisch verduurzamingsraamwerk om strategieën, doelen en activiteiten vorm te geven, bij te sturen en erover te communice…

Hoe kan je je vooruitgang op vlak van duurzaamheid opvolgen?

Hoe kan je je vooruitgang op vlak van duurzaamheid opvolgen?

Na het formuleren van strategische en operationele doestellingen is het belangrijk om hieraan indicatoren te linken, zodat de vooruitgang kan worden opgevolgd in de imple…