Ook Serv wijst op niet-indexering werkingsmiddelen

Ook Serv wijst op niet-indexering werkingsmiddelen

We hameren er al een tijdje op: de niet-indexering van de werkingsmiddelen in heel wat van onze sectoren weegt op de dienstverlening. Zeker nu de inflatie de pan uitswingt!

Verso heeft dit ook ingebracht bij de opmaak van het laatste begrotingsrapport van de Serv. Het rapport stelt dat de ontvangsten van de Vlaamse regering grotendeels de inflatie volgen. Dus hoe hoger de inflatie, hoe hoger de ontvangsten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de dotaties die Vlaanderen van de federale overheid ontvangt.

Sommige uitgaven, zoals de lonen van ambtenaren of leraren, stijgen in overeenstemming met de gezondheidsindex, maar heel wat uitgaven in de Vlaamse begroting volgen de inflatie slechts gedeeltelijk of met vertraging.

Dat is zeker zo voor de vele werkingsuitgaven in onze sectoren, zoals Verso eerder al bekendmaakte.

In haar advies volgt de Serv onze redenering. Ze merkt op dat werkingsmiddelen en toelagen in bepaalde domeinen al jaren niet geïndexeerd zijn. Dat gebeurt soms zonder transparante motivering of zonder rekening te houden met eerder aangegane verbintenissen.

Verso zal samen met haar federaties dit verder onder de aandacht blijven brengen van de leden van de Vlaamse regering en het parlement.

Lees hier het begrotingsrapport van de Serv.

Lees ook

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Richting de verkiezingen voor het Vlaams Parlement hebben ook de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv…

Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk

Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk

De arbeidsmarkt was nooit zo gespannen. Tegelijk piekt het langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn op zoek naar manieren om productiviteit te verzoenen met een duurzame …

Sociale partners herhalen vraag naar ondersteuning voor sectoren die lijden onder hoge inflatie

Sociale partners herhalen vraag naar ondersteuning voor sectoren die lijden onder hoge inflatie

Het evaluatierapport over de lopende begroting van de Vlaamse Overheid van de Serv vestigt deze week opnieuw de aandacht op de niet-indexering van de werkingsmiddelen in …

Wanneer komt de Vlaamse regering met maatregelen om sociale ondernemingen te ondersteunen?

Wanneer komt de Vlaamse regering met maatregelen om sociale ondernemingen te ondersteunen?

De Vlaamse werkgeversorganisaties voor de verschillende social-profitsectoren, verenigd binnen Verso, vragen al langer aan de Vlaamse regering om eindelijk rekening te ho…