Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk

Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk
Bron: SERV

De arbeidsmarkt was nooit zo gespannen. Tegelijk piekt het langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn op zoek naar manieren om productiviteit te verzoenen met een duurzame en werkbare loopbaan voor hun medewerkers. Met een nieuwe campagne zetten de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de sectorfondsen de werkgevers op weg om anders naar loopbanen van hun medewerkers te kijken. Hebben die een wandelbaan, loopbaan of sprintbaan? Een sprintje trekken in de job hoort er soms bij maar in bepaalde levensfasen is gewoon lopen of zelfs wandelen de meest duurzame manier om de eindmeet te halen. Finaal wint iedereen daar bij, zowel werkgevers als werknemers.

Caroline Copers, voorzitter SERV: “De Vlaamse werknemers- en werkgeversorganisaties in de SERV zetten al jaren in op meer werkbare jobs in ondernemingen. De ambitie? Stappen vooruitzetten naar jobs waarvan je niet ziek of overspannen wordt, motiverend werk met kansen op bijblijven en voldoende ruimte voor gezin en privéleven. Naast onze grootschalige werkbaarheidsmeting die momenteel loopt, zetten we samen met 31 sectorfondsen een campagne op rond de preventie van langdurige ziekte. De balans tussen het tempo van een wandel-, loop- of sprintbaan bewaren is niet alleen belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid van werknemers, het zorgt er ook voor dat ze langer aan boord blijven. De campagneslogan is dan ook niet voor niks Werkbaar wint!”

Stilstaan bij werkbaar werk helpt vooruitgaan

De SERV en 31 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk. Het doel van de campagne is werkgevers aanzetten tot reflectie over werkbaar werk in hun eigen onderneming.

De campagne wordt vandaag afgetrapt. Op de website www.werkbaarwint.be kunnen ondernemingen aan de slag met een uitgebreid programma van lunch & learns, events, laagdrempelige tips, direct-op-weg-video’s, getuigenissen of verrassende feiten rond werkbaar werk. En wordt hen de weg gewezen naar het aanbod op maat vanuit hun sectorfonds.  Brochures, affiches en een social mediacampagne houden het thema de komende drie maanden levendig. De sectorfondsen trekken daarna ook de baan op naar de ondernemingen om het gesprek aan te gaan en samen een werkbaarheidsscan te maken van de situatie in een onderneming.

Werkbaar werk is een win-win

Pieter-Jan De Man, directeur bij trailerproducent Stas getuigt hoe een kleine ingreep een win-win was voor alle partijen: “We zijn van een traditionele organisatiestructuur naar squads gegaan, kleine teams, wat ervoor zorgt dat iedereen goed weet wat er leeft. Een win-win: onze doorlooptijd is verlaagd en we produceren meer terwijl onze werknemerstevredenheid met 11% steeg,”

De juiste organisatie houdt werknemers gemotiveerd, zorgt voor een goede werk-privébalans en voldoende rust in de job en biedt leerkansen. Zo blijven werknemers fysiek en mentaal gezond en blijven ze langer aan boord. En dat wil toch elke werkgever én werknemer?

Leeftijdsbewust personeelsbeleid: soms sprinten, soms wandelen

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een ander hot topic: een 55+ er met goesting laten werken vraagt een andere aanpak dan een dertiger met jonge kinderen. Ruimte geven aan medewerkers om even te vertragen en daarna weer te versnellen, is belangrijk.

“Het is goed dat we met onze leidinggevenden kunnen communiceren, zodat ze ook onze persoonlijke situatie begrijpen. Ik ben alleenstaande moeder, daardoor is mijn werkschema soms anders dan dat van mijn collega’s.” zegt Cosmina Covacia, medewerker bij familiaal landbouwbedrijf Tomato Masters, dat heel wat maatwerk levert om hun medewerkers met goesting te komen laten werken.

Meer info

Campagnewebsite: www.werkbaarwint.be

Lees ook

Vraag je gratis Bluebike aan!

Vraag je gratis Bluebike aan!

Combineer je graag openbaar vervoer met een ontspannen fietsrit?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijn…