40 maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken

40 maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken

Op 1 juli sloot de Vlaamse regering met de sociale partners een nieuw werkgelegenheidsakkoord dat een antwoord moet bieden op de krapte op de arbeidsmarkt. Ook sociale ondernemingen zullen dankzij het akkoord geholpen worden bij hun personeelsuitdagingen.

40 maatregelen binnen vier domeinen (activeringsbeleid, opleidingsbeleid, werkbaar werk en migratie/interregionale mobiliteit) moeten zorgen voor meer zuurstof op een oververhitte arbeidsmarkt. Verso werkte binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen constructief mee aan dit akkoord en ziet hierin heel wat mogelijkheden om de vele vacatures in sociale ondernemingen mee te helpen invullen.

Wat de activering betreft, is er onder meer aandacht voor collectief maatwerk als antwoord op de huidige arbeidsmarktuitdagingen en komt er ook een groeipad om meer kandidaten toe te leiden naar de maatwerksector. Er komt ook een actieplan om de nieuwe maatregelen rond individueel maatwerk te promoten.

Een andere belangrijke doelgroep, ook voor knelpuntberoepen in de social profit, zijn vrouwen met een migratieachtergrond die nog niet aan de slag zijn. Geïnspireerd op de actielijst en de adviezen van de Commissie Diversiteit worden de drempels weggewerkt die hen verhinderen aan het werk te gaan. Er komt ook een voortraject om naar VDAB toegeleid te worden en er wordt samen met hen gewerkt aan een realistisch loopbaanperspectief.

Een andere belangrijke maatregel is het bekijken voor welke groepen een combinatie tussen een uitkering en werkhervatting kan worden toegestaan. Dit maakt het mogelijk om elke stap naar werk – hoe klein ook – aan te moedigen en langdurig zieken stapsgewijs terug te integreren in de arbeidsmarkt, onder meer via specifieke knelpuntberoepen in de sociale economie.

Om herintrede op de arbeidsmarkt mogelijk te maken, wordt de aanwervingsincentive hervormd. Via de RSZ-korting kunnen werkgevers binnenkort zowel langdurig werkzoekenden als andere potentiële werknemers die minstens twee jaar niet actief waren op de arbeidsmark (bv. wegens ziekte) kansen geven op de arbeidsmarkt. Er komt ook meer ruimte voor begeleiding op de werkvloer voor deze doelgroep om hun tewerkstelling duurzaam te verankeren.

De Vlaamse regering en de sociale partners willen ook inzetten op de retentie van personen die al aan het werk zijn, maar door de zwaarte van het werk en/of ziekte, moeite hebben om hun huidige functie te kunnen invullen. Hiervoor wordt een mogelijke ‘retentiepremie’ onderzocht om deze mensen in staat te stellen actief te blijven in een andere functie binnen de onderneming of bij een nieuwe werkgever.

Tot slot komt er ook een ‘knelpuntenplan’ voor knelpuntopleidingen en knelpuntberoepen, met o.a. een premie voor wie langer dan 2 jaar inactief was en een knelpuntopleiding wil volgen.

Meer informatie

Lees ook

Vlaamse zorg- en welzijnssector lanceert nieuw merk Careēr

Vlaamse zorg- en welzijnssector lanceert nieuw merk Careēr

Met het nieuwe merk #Careēr wil de Vlaamse zorg- en welzijnssector de weg naar een job in zorg en welzijn korter maken dan ooit tevoren.

Actieplan voor meer personeel in social profit

Actieplan voor meer personeel in social profit

Een van de grootste uitdagingen voor sociale ondernemingen blijft uiteraard de zoektocht naar nieuw personeel. Het Actieplan (Zij-)Instroom, dat Verso samen met de Vlaams…

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…