Medewerkers in de social profit

De private social profit in Vlaanderen telt 232.520 voltijds equivalenten, wat staat voor 343.908 medewerkers. Dit is goed voor 14,1% van alle medewerkers op de Vlaamse arbeidsmarkt. In de social profit worden 100 voltijdse jobs ingevuld door 145 medewerkers, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt slechts 136 medewerkers is.  

Tussen 2011 en 2021 nam de werkgelegenheid in de social profit toe met 66.102 medewerkers. Hiermee was de groei in de social profit (+23,8,%) bijna viermaal sterker dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+6,6%). 

Het federaal planbureau ziet de werkgelegenheid in de Vlaamse social profit de komende jaren (2028) verder groeien aan een gemiddeld jaarlijks groeiritme van 1,95%.   

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in september 2023.

Paritair comité

VTE

Prognose

Multi-jobbers

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag