Medewerkers in de social profit

De private social profit in Vlaanderen telt 232.520 voltijds equivalenten, wat staat voor 337.435 medewerkers. Dit is goed voor 15,3% van alle medewerkers op de Vlaamse arbeidsmarkt. In de social profit worden 100 voltijdse jobs ingevuld door 145 medewerkers, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt slechts 136 medewerkers is.  

Tussen 2010 en 2020 nam de werkgelegenheid in de social profit toe met 69.872 medewerkers. Hiermee was de groei in de social profit (+26,1,%) ruim viermaal sterker dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+6,2%). 

 Het federaal planbureau ziet de werkgelegenheid in de Vlaamse social profit de komende jaren (2027) verder groeien aan een gemiddeld jaarlijks groeiritme van 1,5%.

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in maart 2023.

Paritair comité

VTE

Prognose

Multi-jobbers

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag