Prognose

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld: In 2028 zal het aantal personen werkzaam in de social profit in Vlaanderen 11,7% hoger liggen dan in 2022, terwijl deze toename gemiddeld voor de Vlaamse arbeidsmarkt de helft minder (5,7%) zal bedragen.

  • Social profit
  • Vlaamse arbeidsmarkt

Hermreg-prognose

Prognose binnenlandse loontrekkende werkgelegenheid

Via Hermreg, dit is een regionaal en sectoraal macro-economisch model, worden de belangrijkste resultaten van de middellangetermijnvooruitzichten die het Planbureau jaarlijks voor België publiceert, regionaal opgesplitst. Deze jaarlijkse macro-economische vooruitzichten voor België trachten via een hele batterij economische indicatoren een beeld te geven van de economische ontwikkeling in België.

Vertrekkend van deze economische prognoses wordt eveneens een projectie gemaakt van de vooruitzichten op de arbeidsmarkt, waarbij rekening wordt gehouden met de impact van arbeidsmarktmaatregelen, met de demografische evolutie van de bevolking op beroepsactieve leeftijd en met de evolutie van de werkgelegenheid in het verleden. Deze studie van het Planbureau wordt vervolgens uitgewerkt per regio.

Zo krijgen we een vooruitberekening van de binnenlandse loontrekkende werkgelegenheid in het Vlaams Gewest voor de volgende zes jaar. Het gaat hier over de loontrekkenden die werken in het Vlaams Gewest (RSZ en RSZPPO + een reeks correcties m.b.t wijwerkers, studenten en grensarbeiders). Zoals gezegd is de arbeidsmarktprognose gebaseerd op economische vooruitzichten. De impact van bijvoorbeeld de toegenomen zorgvraag als gevolg van de vergrijzing wordt niet meegenomen in de projecties.

Hermreg analyseert 13 bedrijfstakken, gebaseerd op een hergroepering van de NACE-BEL. We geven hier de cijfers voor de bedrijfstak ‘gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’ (Nace 86-87-88), zoals deze terug te vinden zijn via de tabellen van de nationale bank. Voor de prognose van de “socioculturele sector” (Nace 90-94) vetrekken we van de gegevens in deze sector in december 2020 volgens de RSZ-gedecentraliseerde statistieken van arbeidsplaatsen en passen hierop het  groeipercentage van de prognose in de “gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening” toe.  

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag