Multi-jobbers

Hoe tabellen/figuren lezen?

In 2020  heeft 2,5% van de medewerkers in PC 327 een multi-job, terwijl dit op de Vlaamse arbeidsmarkt 9,4% van de medewerkers is. In PC 329 ligt het aandeel medewerkers met een multi-job (13,3%) boven dit Vlaamse gemiddelde. 

Tussen 2010 en 2020 nam het aandeel medewerkers uit PC 329 die een loontrekkende job en een zelfstandige/helper job combineren (+2,9 ppn), bijna dubbel zo sterk toe dan de  gemiddelde toename van deze combinatie op de Vlaamse arbeidsmarkt  (+1,6 ppn).  

  • Loontrekkend
  • Loontrekkend/loontrekkend
  • Loontrekkend + zelfstandig/helper
  • Zelfstandig/helper + loontrekkend
  • Loontrekkend/loontrekkend
  • Loontrekkend + zelfstandig/helper
  • Zelfstandig/helper + loontrekkend

Methodologie

1.1. Medewerker (loontrekkenden) naar multi-job

Met medewerker verwijzen we naar de loontrekkende werknemer, woonachtig in het Vlaams Gewest, ongeacht de plaats van tewerkstelling. Het betreft de loontrekkende werknemer die, via de multifunctionele aangifte (DMFA), wordt aangegeven bij de RSZ. Voor de totale Vlaamse arbeidsmarkt nemen we hier ook de DIBISS-gegevens mee.

Met multi-job wordt verwezen naar een loontrekkende medewerker die meer dan één loontrekkende job heeft (minstens twee arbeidscontracten) of de loontrekkende job combineert met een activiteit als zelfstandige/helper. In het laatste geval wordt er een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin de loontrekkende activiteit de belangrijkste activiteit is en deze waarin de activiteit van zelfstandige/helper de belangrijkste activiteit uitmaakt.

Medewerkers volgens paritair comité

Medewerkers (loontrekkenden, woonachtig in Vlaanderen, die via dmfa gekend zijn bij de RSZ) kunnen worden ingedeeld volgens het paritair comité waaronder hij/zij werkzaam is. Voor de social profit weerhouden we 7 paritaire comités:

PC 318: Diensten voor gezins-en bejaardenhulp

PC 319: Opvoedings-en huisvestingsinrichtingen en –diensten

PC 327: Beschutte en sociale werkplaatsen

PC 329: Socioculturele sector

PC 330: Gezondheidsinrichtingen en -diensten

PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

PC 337: Non-profit

Tot 2007 werden PC 330 en PC 331 verenigd onder PC 305 (Gezondheidsdiensten).

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag