Zelfstandigen

Hoe tabellen/figuren lezen?

Arbeidsplaatsen voor zelfstandigen zijn de jobs uitgeoefend door een zelfstandige, in hoofdberoep, bijberoep of na pensioen. Een arbeidsplaats voor een helper is een werkende die een zelfstandige bijstaat in diens activiteit, maar zonder dat er een ondergeschikt verband bestaat.

De RSVZ telt de verzekeringsplichtigen met het sociaal statuut zelfstandige of helper. We tellen hier beide categorieën samen. De RSVZ-statistiek is beschikbaar op 31 december van elk jaar. Het Steunpunt Werk harmoniseert de gegevens van 31 december naar jaargemiddelden en voert een correctie door voor zelfstandigen en helpers na pensioen.

Bijvoorbeeld: de gezondheidszorg telt in 2019 31.730 arbeidsplaatsen voor zelfstandigen en helpers.

  • Menselijke gezondheidszorg
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Cultuur, ontspanning en sport
  • Menselijke gezondheidszorg
  • Cultuur, onstpanning en sport
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Vlaamse arbeidsmarkt

Methodologie

Zelfstandigen en helpers naar sector

Het aantal arbeidsplaatsen in het Vlaams Gewest kan ingedeeld worden naargelang de aard van de activiteit die de arbeidsplaats vervult. Deze indeling naargelang de activiteit kennen we beter als de indeling naar sector. De indeling naar activiteitssector gebeurt volgens een internationaal vastgelegd classificatiesysteem, de zogenaamde NACE-classificatie. Deze NACE-classificatie is bijzonder gedetailleerd. Ze werd in 2008 vernieuwd.

In de gepubliceerde statistieken wordt de activiteitssector op grote lijnen gegeven (1-digit). Er zijn 3 ‘sectoren’, die nauw aanleunen bij de activiteiten in de Vlaamse social profit:

  • Menselijke gezondheidszorg: nace 86
  • Maatschappelijke dienstverlening: nace 87-88
  • Kunst, amusement en recreatie: nace 90-91-92-93

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag