Vorming 'Personeelsgesprekken voeren'

Vorming 'Personeelsgesprekken voeren'

Deze 2-daagse vorming reikt een degelijke basiskennis aan over het voeren van personeelsgesprekken en geeft bruikbare tools en tips mee. 

Wat mag je verwachten?

Je krijgt inzicht in de verschillende soorten personeelsgesprekken en op de praktische uitwerking hiervan. Je leert hoe je menselijkheid, zakelijkheid en effectiviteit kan samenbrengen in een personeelsgesprek.  

Programma:

Module 1: Introductie performancemanagement (PM)

 • Kern, doel, voorwaarden PM & rol/taken leider in PM
 • Uitgangspunten van een effectieve managementcyclus (plan – do - check – act)
 • Doelen stellen
 • Gebieds-en taakverantwoordelijkheid
 • Organisatiedoelen & ontwikkeldoelen
 • SMART-doelen

Module 2: de gesprekscyclus: de verschillende soorten personeelsgesprekken & hun doelstellingen, gelijkenissen en verschillen

 • Het planningsgesprek
 • Het POP-gesprek
 • Het voortgangsgesprek
 • Het verzuimgesprek
 • Het functioneringsgesprek
 • Het beoordelingsgesprek

Module 3: ervaringsuitwisseling & praktische toepassingsoefening op de verschillende soorten personeelsgesprekken

Module 4: methodieken & visie

 • de waarderende benadering versus de GAP-benadering
 • mentoring & coaching

Module 5: praktische toepassing: gesprek-en luistervaardigheden oefenen

 • het criteriumgericht interview (STARR)
 • positieve feedback geven
 • omgaan met kritiek en weerstand
 • luisteren ze wel? Actief luisteren

Module 6: ervaringsuitwisseling betreffende verslaggeving & beheer informatie gesprekken (POP, werkinstructie, opvolgingsfiches,…)

Praktisch:

 • Wanneer? 12/09/2023 en 19/09/2023, telkens van 09h30 tot 16h30
 • Begeleiding: VOKANS
 • Offline. Locatie : Bedrijvencentrum De Punt - Kerkstraat 108
  9050 GENT - Zaal Adele
 • Inschrijven verplicht. Hiervoor krijg je tijdig een factuur van ons toegestuurd.
 • Hier vind je onze algemene voorwaarden terug.
 • Doelgroep: leidinggevenden, teamverantwoordelijken, coördinatoren, HR-verantwoordelijken van sociale ondernemingen.                                                                              Meer bepaald voor wie in een sociale onderneming personeelsgesprekken uitvoert. Dit is een praktische opleiding gericht op medewerkers die weinig ervaring hebben met personeelsgesprekken of meer ervaren medewerkers die een opfrissing willen van de belangrijkste technieken. 
 • Om voldoende uitwisseling mogelijk te maken tussen verschillende organisaties kunnen maximum 2 deelnemers van dezelfde organisatie inschrijven.

Ontdek ook onze andere HR-vormingen voor leidinggevenden!

Dit aanbod wordt jou aangeboden door:

Logo_HRwijs

In veel gevallen bestaat er financiële ondersteuning wat opleidingen betreft.  Denk hier aan bij je inschrijving.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.