Financiering van je opleidingen

Financiering van je opleidingen

Om je opleidingsinspanningen te financieren kan je vaak steun krijgen van het vormingsfonds van je sector.

Sectorale ondersteuningsmaatregelen

Veel sectoren hebben een Vormingsfonds of sociaal fonds dat bijdraagt in bepaalde opleidingskosten of een gratis opleidingsaanbod hebben. Deze fondsen brengen de CAO-afspraken over opleiding in de praktijk en werken met bijdragen op het loon. Op de website van VIVO vind je een goed overzicht van het aanbod per sector.

Om financiële steun voor opleidingen van je sectorfonds te krijgen, zijn er mogelijks enkele verplichtingen die je moet nakomen, zoals het opmaken van een opleidingsjaarplan. Raadpleeg hiervoor je sectorfonds of je koepelorganisatie.

Verso maakte een overzicht van de financiële tegemoetkomingen voor werkgevers in de social profit in kader van het Vlaamse doelgroepenbeleid.

Lees ook

Wendbaar als het woelig wordt

Wendbaar als het woelig wordt

Hoe blijf je veerkrachtig als het woelig wordt? Ervaring leert ons dat mensen en teams over veel meer wendbaarheid beschikken dan ze zelf soms beseffen.

Wat is online leren?

Wat is online leren?

Online leren is een zeer breed begrip. En termen zoals online leren en e-learning worden vaak door elkaar gebruikt.

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Door corona is thuiswerken in veel ondernemingen plots de norm. Terwijl de ene het als een noodzakelijk kwaad ziet, maakt de ander van de nood een deugd.