Mantelzorgers hebben steun op het werk nodig

Mantelzorgers hebben steun op het werk nodig

Eén op vijf werkenden is vandaag mantelzorger. Tijd om je personeelsbeleid af te stemmen op deze groeiende groep! Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid verlaagt het ziekteverzuim en is een troef in de war on talent. Mantelzorgnetwerk helpt jouw onderneming graag op weg.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bouw je op drie pijlers

Een goed onderbouwd mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is gebouwd op 3 pijlers:

  1. Visieontwikkeling. Een neergeschreven visie verankert het thema in de waarden, visie, missie en beleidslijnen van je onderneming.

  2. Cultuur van bespreekbaarheid. Zorg voor een veilige omgeving. Maak het thema mantelzorg bespreekbaar op alle niveaus, in alle richtingen.

  3. Maatregelen op maat. Maatwerk is iets waar je niet bang voor moet zijn, I-deals zijn geen overbodige luxe maar leveren voordelen op voor iedereen.

Het installeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is een groeiproces in het ruimer HR-beleid. Er zijn tal van wetenschappelijk onderbouwde tools en vormingspakketten ontwikkeld om jou als werkgever hierin te ondersteunen.

Concreet aan de slag

Mantelzorgnetwerk helpt jouw onderneming graag op weg. 

Start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Begin je traject met een kennismakingsgesprek. Vanuit jouw onderneming bekijken we wat de volgende stap kan zijn.

En kies daarna uit twee opties

  1. Optie 1, het train-de-trainerpakket: in een opleiding van 2 dagdelen leren leidinggevenden en/of HR-medewerkers alle theoretische kaders en tools kennen, om zelf aan de slag te gaan;

  2. Optie 2, het individueel traject: hèt mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bestaat niet. De aanpak is afhankelijk van de structuur en organisatie van je onderneming. We organiseren opleiding, advisering, counseling, intervisie en mantelzorgontmoetingen op maat. 

Wat moet dat kosten? 

Zowel het informatiegesprek als het begeleidingstraject zijn tot eind 2024 gratis.

Elke traject is maatwerk: neem contact op om te bekijken welke aanpak het best bij jouw onderneming past

Lees ook

Leidraad mantelzorggesprek

Leidraad mantelzorggesprek

De gespreksleidraad is opgesteld voor het voeren van een semigestructureerd gesprek met een medewerker over zijn/haar afstemming tussen werktaken en mantelzorgverantwoord…

Organisatiescan mantelzorg

Organisatiescan mantelzorg

Ontdek hoe ver jij staat in je mantelzorgbeleid via de organisatiescan ‘werk en mantelzorg’.…

“Agressie is altijd betekenisvol”

“Agressie is altijd betekenisvol”

Hoe gaat het eraan toe op je werk? Krijg je positieve feedback of bagger? Heb je fijne collega’s of bullebakken? Een gezonde omgeving is cruciaal om goed te werken.…

Hoe een beleid van digitale deconnectie invoeren?

Hoe een beleid van digitale deconnectie invoeren?

Sinds 31 maart 2023 geldt het recht op deconnectie. Hopelijk heeft jouw onderneming hier al de nodige stappen rond gezet?