Het verschil tussen een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek.

Vaak wordt het functioneren en het evalueren van de medewerker aan elkaar gekoppeld, alsof ze onder de zelfde noemer vallen. Maar is dat wel een goed idee?

Een functioneringsgesprek is niet hetzelfde als een evaluatiegesprek en deze gesprekken worden dan ook bij voorkeur niet op hetzelfde moment gevoerd. Waar een functioneringsgesprek een dialoog is tussen de medewerker en de leidinggevende, is een evaluatiegesprek een beoordeling. 

Deze verschillende gesprekken vragen dus een verschillende aanpak omdat de doelstellingen en modaliteiten van de gesprekken moeilijk met elkaar te verenigen zijn.

Functioneringsgesprek

Evaluatiegesprek

Gericht op verbeteren van functioneren, motivatie en samenwerking 

Bekrachtigen of bijsturen van gedrag

Gaat over het heden en de nabije toekomst

Blikt terug naar het verleden

Gaat over het functioneren en samenwerking van medewerker, team en leidinggevende

Beoordeelt het functioneren en evalueert het behalen van doelstellingen eigen aan de functie 

Tweezijdig: dialoog tussen medewerker en leidinggevende

Eenrichtingsverkeer van leidinggevende naar medewerker

Medewerker heeft actieve inbreng, stelt zich kwetsbaar op, geeft aan wat eigen ontwikkeldoelen zijn

Medewerker ‘ondergaat’, kan uiteraard reageren en verduidelijking geven maar neemt zelf geen actie

Gelijkwaardigheid van de gesprekspartners

Machtsverhouding

Samen exploreren van nieuwe mogelijkheden

Leidinggevende stelt oplossingen voor, doet suggesties

Een functioneringsgesprek voorbereiden? In deze blog krijg je 5 tips én een gebruiksklaar sjabloon

Een evaluatiegesprek voeren? Lees hier de 6 gouden tips