Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op deoperationele doelstellingen.

Een doelstelling beschrijft waarin een organisatie zich in de toekomst wil bevinden. Ze wordt uitgedrukt in concreet te bereiken resultaten. Die moeten te meten zijn via bijhorende indicatoren of maatstaven.

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen

  1. strategische doelstellingen
  2. operationele doelstellingen

Strategische doelstellingen vertrekken vanuit de missie, visie en waarden van de organisatie. Ze beschrijven voor (middel-)lange termijn de uiteindelijke resultaten die de organisatie beoogt. 

Operationele doelstellingen beschrijven de manier waarop de strategische worden behaald.

Een waterval van doelstellingen

Een doelstellingencascade is een methode om strategische doelstellingen om te zetten in concrete operationele doelstellingen. Deze worden op hun beurt omgezet naar processen en projecten waar concrete acties gedefinieerd worden.

Operationele doelstellingen

Operationele doelstellingen gaan strategische doelstellingen van lange en middellangde termijn omzetten naar korte termijndoelstellingen.

Operationele doelen hebben best 4 kenmerken: het doel...

  1. concretiseert een bovenliggende strategische doelstelling
  2. legt de link met onderliggende processen, projecten en competenties
  3. is geformuleerd op niveau van afdeling, dienst of team
  4. is ondubbelzinnig en SMART geformuleerd : specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.

Indicatoren om operationele doelstellingen te meten

Er bestaan een aantal types van indicatoren. We pikken er een 4-tal belangrijke uit:

  1. de inputindicator : informatie over de ingezette en geplande middelen
  2. de omgevingsindicator: informatie over factoren los van de onderneming
  3. de procesindicator: informatie over de activiteiten die de organisatie uitvoert, in de vorm van projecten en processen
  4.  de outputindicator: informatie over de prestaties van een bepaalde dienstverlening of de kwaliteit van de prestaties

Het business model canvas van Osterwald is hiervoor een geschikte tool.