SMART-scan: hoe SMART zijn je doelen geformuleerd?

SMART-scan: hoe SMART zijn je doelen geformuleerd?

Bereken eenvoudig hoe SMART je doelstellingen zijn geformuleerd! Het resultaat van de scan is een score van 0 tot 100 voor elk onderdeel van SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).

Commentaar van een HR-expert

"Handige tool om je doelstellingen écht smart te maken. Heeft een hoog checklistgehalte, waardoor je systematisch tewerk kan gaan en zeker niets vergeet." - Roeland Broeckaert