4 tips voor een goede personeelsplanning

Personeelsplanning, een belangrijk aspect binnen je onderneming dat toch vaak vergeten wordt.

Je kunt dus beter even je interne keuken bekijken vooraleer je iemand aanwerft.

Welke talenten heb je al in huis? Kunnen medewerkers taken van elkaar overnemen? Welke competenties ontbreken vandaag in je organisatie?

Personeelsplanning, wat is het?

Een ‘personeelsplan’ is een inschatting op middellange en lange termijn van welk personeel je nodig hebt om de doelstellingen van je organisatie te bereiken, evenals de financiële implicaties daarvan. We hebben het hier dus niet over werkroosters opmaken of personeel inplannen.

Deze inschatting helpt je om gericht op zoek te gaan naar mensen met aanvullende competenties. Als dat dan al nodig blijkt.

Durf creatief te denken: 4 tips  

1. Houd rekening met het bestaande team

Welke kwaliteiten zijn al goed vertegenwoordigd in het team waar de nieuwe medewerker terechtkomt? Voor welke kwaliteiten kan het team aanvulling gebruiken? Benadruk deze in je vacaturebericht en vraag er gericht naar tijdens het sollicitatiegesprek.

2.  Kan een interne verschuiving soelaas bieden?

Misschien is een medewerker geïnteresseerd om nieuwe taken op te nemen of een nieuw project aan te gaan? Heb je via een functioneringsgesprek of loopbaangesprek weet van deze aspiraties? Spreek die persoon dan gericht aan. Je kan ook starten met de vacature eerst intern bekend te maken.

3. Overweeg een nieuwe samenstelling van functies

Alvorens je aan nieuwe functies denkt, kan je ook eerst bekijken of je kan sleutelen aan de bestaande functie-inhouden. Bijvoorbeeld omdat je erg moeilijk mensen vindt voor een bepaalde combinatie van taken. Stel bijvoorbeeld dat je iemand zoekt voor onthaal en boekhouding die zowel heel vlot in de omgang is als een kei met cijfers: misschien is het dan makkelijk om die taakaspecten te verdelen onder collega's waarvan je weet dat zij in het ene of andere aspect sterk zijn. Of je kan een medewerker die een talent heeft om de nieuwe taken in te vullen, ontlasten door enkele van zijn huidige taken door iemand anders in het team te laten opnemen. 

4. Werk dat niet in het team past? Creëer een nieuwe functie 

Concept functiecreatie.jpg

Soms is het nuttig iemand aan te werven wanneer toch alle rollen zijn ingevuld. Het kan namelijk zinvol zijn om eenvoudige taken weg te halen bij je huidig gekwalificeerd personeel en die taken te bundelen tot een nieuwe functie, geschikt voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor krijgen je medewerkers meer ruimte voor hun kerntaken en kunnen ze werken op hun talenten in plaats van op taken die ze als moeilijk of vervelend ervaren. We spreken van 'functiecreatie'

Waar heeft jouw organisatie nood aan? 

Denk dus eerst even aan je personeelsplan voordat je begint te zoeken naar een nieuwe medewerker. Het kan je veel tijd en moeite besparen. Zijn er bij jullie mogelijkheden om een nieuwe functie te creëren? Doe nu de QuickScan.

Nood aan een vorming waarbij kaders en handvaten worden aangereikt voor een kwaliteitsvol HR-beleid? Het bootcamp Start to HR beantwoordt alvast vele vragen.