Verso verenigt

Wij verenigen alle ondernemers en werkgevers uit sociale ondernemingen met respect voor ieders identiteit.

Verso groepeert veertien federaties, die actief zijn in de volgende sectoren:

 • De gezondheidszorg: ziekenhuizen, thuisverpleging, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, …
 • De welzijnssector, gaande van algemeen welzijnswerk tot doelgroepspecifieke diensten zoals kinderopvang, jongerenbijstand, ouderenzorg , residentiële en ambulante zorg voor personen met een handicap, sociale wooninitiatieven, …
 • De socioculturele sector: organisaties die werken rond cultuur (musea, bibliotheken, culturele centra, …), jeugd, volwassenenwerk, sport, toerisme, media, milieu, minderheden, vorming en beroepsopleiding, lokale diensteneconomie, samenlevingsopbouw, ontwikkelingssamenwerking, …
 • De sector van de aangepaste tewerkstelling, meer bepaald de maatwerkbedrijven.
 • De mutualiteiten.

Verso-events

 1. Infosessie 'HRscan'

  In deze online infosessie krijg je meer informatie over onze HRscan, een handig instrument dat het medewerkersbeleid in kaart bren...

  05 okt
 2. Bootcamp "duidelijk taalbeleid en heldere communicatie in je organisatie"

  Dit bootcamp zoomt in op het ontwikkelen van een duidelijk taalbeleid en een heldere communicatie in je organisatie.

  06 okt
 3. Lerend netwerk leidinggeven

  Tijdens een lerend netwerk creëren we een plek waar we samen leren. We vertrekken vanuit de vragen die leven bij de deelnemers en ...

  12 okt
 4. Start to veggie voor chef-koks van grootkeukens

  Verso ondersteunt food professionals om vaker en beter plantaardig te koken.

  12 okt
 5. Upgrade: Racisme zien en aanpakken

  Op deze dag maken we de verdoken sociale constructen van racisme en discriminatie zichtbaar. We reiken je een houding aan die je a...

  13 okt
 6. Vorming 'Strategisch werven en selecteren'

  De juiste kandidaten vinden voor jouw vacature is niet altijd eenvoudig. Wil jij ook meer bagage bij je zoektocht en de selectie v...

  17 okt
 7. Bootcamp 'Financieel management basis' (Antwerpen)

  VOLZET - ‘Leer financieel onderbouwde beslissingen nemen.’ Heb jij als manager of bestuurder van een sociale ondernemingen niet me...

  17 okt
 8. Bootcamp 'Eco-leiderschap 2030: maak de ecoswitch met jouw onderneming' (Antwerpen)

  Ecologische duurzaamheid verankeren in de strategie van je onderneming. Om binnen de grenzen van de planeet een leefbare toekomst ...

  17 okt
 9. Bootcamp 'Aan de slag met impactevaluatie" (Antwerpen)

  VOLZET - Maak kennis met de nodige tools om stapsgewijs een systeem of interne organisatie van impactevaluatie op te zetten en imp...

  17 okt
 10. Bootcamp 'Proeven van Lean management' (Antwerpen)

  Ga aan de slag met leanmethodieken om de kern- en ondersteunende processen van jouw organisatie efficiënter en effectiever te make...

  17 okt
 11. Lerend netwerk Innovatieve Arbeidsorganisatie

  De samenleving - en in het bijzonder de social profit - evolueert razendsnel. Hoe hou je je organisatie op koers richting de toeko...

  17 okt
 12. Intervisie Inclusie Gent

  Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie beoogt deskundigheidsbevorderi...

  19 okt