Verso verenigt

Wij verenigen alle ondernemers en werkgevers uit sociale ondernemingen met respect voor ieders identiteit.

Verso groepeert vijftien federaties, die actief zijn in de volgende sectoren:

 • De gezondheidszorg: ziekenhuizen, thuisverpleging, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, …
 • De welzijnssector, gaande van algemeen welzijnswerk tot doelgroepspecifieke diensten zoals kinderopvang, jongerenbijstand, ouderenzorg , residentiële en ambulante zorg voor personen met een handicap, sociale wooninitiatieven, …
 • De socioculturele sector: organisaties die werken rond cultuur (musea, bibliotheken, culturele centra, …), jeugd, volwassenenwerk, sport, toerisme, media, milieu, minderheden, vorming en beroepsopleiding, lokale diensteneconomie, samenlevingsopbouw, ontwikkelingssamenwerking, …
 • De sector van de aangepaste tewerkstelling, meer bepaald de maatwerkbedrijven.
 • De mutualiteiten.

Verso-events

 1. Bootcamp: Financieel management basisniveau (Leuven)

  ‘Leer financieel onderbouwde beslissingen nemen.’ Heb jij als manager of bestuurder van een sociale ondernemingen niet...

  14 mrt
 2. Bootcamp: Financieel management basisniveau (Antwerpen)

  ‘Leer financieel onderbouwde beslissingen nemen.’ Heb jij als manager of bestuurder van een sociale ondernemingen...

  15 mrt
 3. Vorming 'Coachend leidinggeven'

  Train jouw coachende vaardigheden en keer na deze vorming met concrete tips terug naar de werkplek. ...

  18 mrt
 4. Bootcamp: Versterk jouw digitaal verhaal (Antwerpen)

  NIEUW - Digitale projecten succesvol implementeren in jouw organisatie! Digitalisering is een onmiskenbaar onderdeel van...

  18 mrt
 5. Bootcamp ‘Strategisch inclusief ondernemen’

  We gaan samen na hoe inclusief werkgeven past binnen je organisatiestrategie, hoe dit een antwoord kan bieden op je bedrijfsuitdag...

  24 mrt
 6. Bootcamp: Duurzaam ondernemen (Antwerpen)

  Duurzaam ondernemen verankeren in het DNA van jouw sociale onderneming. Duurzaamheid wordt een steeds prominenter a...

  24 mrt
 7. Bootcamp: Versterk jouw digitaal verhaal (Gent)

  NIEUW - Digitale projecten succesvol implementeren in jouw organisatie! Digitalisering is een onmiskenbaar onderdeel van...

  25 mrt
 8. Lerend netwerk ‘Goed bestuur’  (Antwerpen)

  Goed bestuur is een werkwoord! Wat is goed bestuur? Hoe kan goed bestuur de toegevoegde waarde van jouw raad van bestuur versterke...

  25 mrt
 9. Bootcamp ‘Diversiteit op de werkvloer: actief discriminatie, validisme en racisme aanpakken'

  Een inkijk in de vele gezichten van (micro)discriminatie en sleutels om er tegen op te treden ...

  28 mrt
 10. Bootcamp ‘Inclusieve communicatie’

  Heb je veel diversiteit in je organisatie of wil je die aantrekken? Streef je ernaar om inclusief te werken rond taal en communica...

  29 mrt
 11. Bootcamp 'Werk maken van een strategisch medewerkersbeleid'

  Medewerkers zijn de motor van je werking. Jouw organisatie gaat voor een gedragen én onderbouwd medewerkersbeleid. Je stelt...

  29 mrt
 12. Bootcamp ‘Inclusief Job Redesign’

  We bekijken samen met jou wat job redesign kan betekenen voor jouw onderneming. Hoe kan het sleutelen aan taken, takenpakketten en...

  08 apr