Verso verenigt

Wij verenigen alle ondernemers en werkgevers uit sociale ondernemingen met respect voor ieders identiteit.

Verso groepeert veertien federaties, die actief zijn in de volgende sectoren:

 • De gezondheidszorg: ziekenhuizen, thuisverpleging, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, …
 • De welzijnssector, gaande van algemeen welzijnswerk tot doelgroepspecifieke diensten zoals kinderopvang, jongerenbijstand, ouderenzorg , residentiële en ambulante zorg voor personen met een handicap, sociale wooninitiatieven, …
 • De socioculturele sector: organisaties die werken rond cultuur (musea, bibliotheken, culturele centra, …), jeugd, volwassenenwerk, sport, toerisme, media, milieu, minderheden, vorming en beroepsopleiding, lokale diensteneconomie, samenlevingsopbouw, ontwikkelingssamenwerking, …
 • De sector van de aangepaste tewerkstelling, meer bepaald de maatwerkbedrijven.
 • De mutualiteiten.

Verso-events

 1. Bootcamp 'Innovatieve Arbeidsorganisatie' (Leuven)

  Een ander tijdperk vraagt andere organisaties. Wil je bouwen aan een organisatie die wendbaar is? Die flexibel kan reageren op nod...

  14 mrt
 2. Bootcamp 'Subsidiemanagement' (Leuven)

  Projectsubsidies voor de social profit? Jazeker! Laat je inspireren en ondersteunen om geen kans onbenut te laten. Dit bootcamp ve...

  14 mrt
 3. Bootcamp 'Managementrapportering' (Gent)

  Als directielid of financieel verantwoordelijke neem je elke dag meerdere belangrijke en complexe beslissingen. Een eenvoudig en d...

  15 mrt
 4. Bootcamp 'Duurzaam mobiliteitsmanagement' (Gent)

  Mobiliteit is een belangrijk onderwerp in het HR-beleid van organisaties. Met een aantrekkelijk mobiliteitsbeleid kan je je als we...

  15 mrt
 5. Bootcamp 'Proeven van Lean management' (Gent)

  Ga aan de slag met leanmethodieken om de kern- en ondersteunende processen van jouw organisatie efficiënter en effectiever te make...

  15 mrt
 6. Bootcamp ‘Bepaal je duurzaamheidsprioriteiten’ (Gent)

  Aan de slag met het concept “Dubbele materialiteit”. We maken allemaal een verschil, positief maar soms ook negatief. Met de meth...

  15 mrt
 7. Bootcamp ‘Impactvolle samenwerking met bedrijven’ (Gent)

  Samenwerken met bedrijven biedt kansen om je organisatie te versterken, bijvoorbeeld door te werken op de efficiëntie of diversite...

  15 mrt
 8. Vorming 'Zelfzorg en veerkracht voor leidinggevenden'

  Een belangrijke buffer tegen burn-out is zelfzorg, de capaciteit om zorgzaam om te gaan met jezelf, om je bewust te zijn van je ei...

  18 apr
 9. Vorming 'Sterker op het werk met verbindende communicatie' - Gent

  Heersen er in jouw team(s) wel eens conflicten tussen collega's? Of loopt de communicatie met cliënteel niet altijd even vlot? Wil...

  29 apr
 10. Bootcamp 'Start to HR' - Brussel

  Een vormingstraject waarbij kaders en handvaten aangereikt worden om de eerste stappen te zetten in een HR-beleid.   ...

  13 mei
 11. Dag van de leidinggevende 2024

  Een onderneming is een samenspel van mensen en dus complex tot in het kwadraat. En daar sta jij als leidinggevende middenin. Heb j...

  14 mei
 12. Vorming 'Employer branding' - Leuven

  Een vorming rond het belang van branding van je organisatie en hoe je dit doet leven bij je medewerkers.   ...

  23 mei