Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter uit te werken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je een paar tips voor HR-subsidies.

1. Europa WSE

Europa WSE - het vroegere ESF Vlaanderen - biedt financiële ondersteuning aan Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Europa WSE lanceert regelmatig nieuwe oproepen, bijvoorbeeld binnen thema’s zoals werkbaar werk, levenslang leren of inclusie. Wil jouw organisatie binnen die domeinen een project ontwikkelen? Dan kom je in aanmerking voor subsidies. 

Ontdek de mogelijkheden van Europa WSE


2. De werkbaarheidscheque

Als sociale ondernemer kan je een aanvraag indienen voor de 'werkbaarheidscheque'. Met de werkbaarheidscheque kan je:

 • een meting of een scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;

 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan of meting. Begeleiding kan betekenen:
  • rapporteren over de werkbaarheid
  • opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dat plan
  • monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De organisatie moet zich tevens engageren om maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren die voortvloeien uit de analyse of begeleiding.

 • advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:
  • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers;
  • competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken;
  • aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

Het is aanbevolen om die acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Wijzigingen bedragen en termijnen ten opzichte van 2023 

 • De subsidie bedraagt maximum 9.000 euro per organisatie - tot eind 2023 was dit 10.000 euro;
 • Projectaanvragen zijn mogelijk tot en met 31 juli 2024, of tot het beschikbare budget van 3.000.000 euro op jaarbasis is uitgeput;
 • Elk project heeft een projectperiode van maximaal 8 maanden waarbinnen prestaties kunnen worden verricht - tot en met 31 augustus 2024.

Heeft jouw organisatie in het verleden reeds gebruik gemaakt van deze maatregel? Dan kan je geen aanspraak meer maken op middelen uit deze oproep.

Ontdek de werkbaarheidscheque hier


Wil je graag nog meer info over deze en andere steunmaatregelen? Laat het ons gerust weten!

Lees ook

Waar te beginnen als je op zoek bent naar Europese subsidies?

Waar te beginnen als je op zoek bent naar Europese subsidies?

Dat is voor tal van organisaties – ook sociale ondernemingen - niet altijd even duidelijk.

Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk

Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk

De arbeidsmarkt was nooit zo gespannen. Tegelijk piekt het langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn op zoek naar manieren om productiviteit te verzoenen met een duurzame …

Vlaamse gezondheids- en welzijnssectoren scoren goed op werkbaarheid, maar werkstress en werkbaarheidsrisico’s blijven problematisch

Vlaamse gezondheids- en welzijnssectoren scoren goed op werkbaarheid, maar werkstress en werkbaarheidsrisico’s blijven problematisch

Vandaag publiceerde de Stichting Innovatie & Arbeid van de Serv de eerste resultaten van de Vlaamse werkbaarheidsmeting 2023. De resultaten van dit periodiek onderzoe…

Hoe een beleid van digitale deconnectie invoeren?

Hoe een beleid van digitale deconnectie invoeren?

Sinds 31 maart 2023 geldt het recht op deconnectie. Hopelijk heeft jouw onderneming hier al de nodige stappen rond gezet?