Een goed vacaturebericht maken

Een goed vacaturebericht maken

Een goed vacaturebericht trekt de aandacht van potentiële kandidaten en vermeldt de nodige gegevens om hen over de streep de trekken om te solliciteren.

 

Een gestructureerde opbouw van je vacature draagt hier toe bij. Hier vind je alvast wat tips met een toelichting! 

Een handig overzicht voor die structuur vind je in onze 'checklist voor een leesbare vacature'.

1. Inleiding over je organisatie

Vermeld je naam en logo, de kernactiviteit, iets over je identiteit als organisatie (bijvoorbeeld je missie), het aantal medewerkers en eventueel specifieke informatie over het team of de afdeling waar de kandidaat in terecht zal komen.


2. Functietitel

Het belang van een geschikte functietitel is niet te onderschatten! Zorg voor een verstaanbare jobtitel die de lading dekt. Denk ook aan zoekmachines: het helpt als de functietitel vaker voorkomt en dus herkenbaar is.


3. Functieomschrijving

Een functiebeschrijving omvat een duidelijke beschrijving van taken en verantwoordelijkheden die horen bij de functie. Vermeld hier ook de (wettelijke) diplomavereisten en eventuele opleidings- en doorgroeimogelijkheden voor kandidaten. Ook bijvoorbeeld de plaats in het organogram kan hier aan bod komen.


4. Profielomschrijving

Geef een lijstje van maximum vijf à zeven noodzakelijke competenties.  Durf dus keuzes te maken voor wat echt essentieel is en vermijd tegenstrijdigheden (autonoom werken en teamspeler). Als je een competentieprofiel opmaakte, vormt dat de basis voor de profielomschrijving.


5. Aanbod van je organisatie

Vermeld de eigenheden en troeven van je organisatie. Naast de functie-inhoud, hechten werkzoekenden ook veel belang aan het financiële waarderingspakket, werkzekerheid, de werklocatie en, als laatste van de top vijf, de bedrijfscultuur. Daarin spelen (door)groei- en leermogelijkheden een grote rol, evenals balans werk/privé (Bron: Stepstone Whitepaper ‘Onderzoek naar rekruteringstrends en sollicitatiegedrag’). Wees zo specifiek mogelijk.


6. Sollicitatiegegevens

Geef tot slot informatie over de sollicitatieprocedure: wat verwacht jij van de kandidaten, welke stappen zijn er in de sollicitatieprocedure. Als je al data voor de selectieprocedure vooropgesteld hebt, vermeld die dan. Zorg voor één contactpersoon waar sollicitanten terecht kunnen met vragen en aan wie ze hun cv en motivatiebrief bezorgen.


7. Je kan in een non-discriminatieclausule aangeven dat je openstaat voor diversiteit

Enkele voorbeelden van zo’n clausule:

  • ‘Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap,...’
  • ‘Zijn er elementen waaraan je niet denkt te voldoen, maar ben je ervan overtuigd dat dit jouw job is, aarzel dan niet om toch te solliciteren!’
  • ‘Wij voeren een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd of handicap. Etnisch-culturele minderheden/jongeren/... worden sterk aangemoedigd te solliciteren.

> De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en de aanvraag tot arbeidspostaanpassing van VDAB wil werkgevers financiële ondersteuning bieden bij het aanwerven van een medewerker met een arbeidshandicap, maar eerst moet de geschikte kandidaat je pad kruisen natuurlijk...

Enkele nuttige tips wat inhoud van de vacature betreft:

Vermeld in je vacaturebericht dat 'kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte om een redelijke aanpassing mogen aanvragen'. Geef duidelijk aan hoe de selectieprocedure zal verlopen, zodat kandidaten tijdig kunnen inschatten of ze er nood aan hebben.

Enkele mogelijkheden van 'redelijke aanpassing' zijn: PC's met vergroot- of voorleessoftware, met brailleleesregels of software voor dyslectici, aangepaste formulieren (A3-formaat in plaats van A4), een groter lettertype, extra tijd, mondelinge in plaats van schriftelijke proven, een gebarentolk aanvragen...


8. Vormgeving van je vacature

Niet alleen de inhoud, maar ook de vormgeving van je vacature vertelt de kandidaat iets over je organisatie. Hij krijgt meteen een idee van de sfeer die er heerst en de waarden die belangrijk zijn.

Tips om hier bewust mee om te gaan:

  • Zorg dat je logo bovenaan staat en in het oog springt.
  • Vraag je af of de kleuren, de foto’s en de lay-out een sfeer uitstralen die past bij je organisatie.
  • Kies je foto’s bewust en werk indien mogelijk met een beeld uit je eigen organisatie.
  • Onderzoek toont aan dat beelden van mensen doorgaans meer aanspreken dan foto’s van bijvoorbeeld gebouwen.
  • Ga voor herkenbaarheid en gebruik eenzelfde sjabloon voor verschillende vacatures, ook als die verspreid in de tijd gepubliceerd worden.

Extra: je kan je vacature ook laten screenen! Stuur je vacature door via vacatures@handsoninclusion.be en je krijgt gratis tips en adviezen voor jouw vacature.

Deze checklist werd door Verso/HRwijs ontwikkeld binnen het ESF-project 'Ieder Talent Telt', in samenwerking met de VDAB en HR-experte Lisa Coppin. 

Lees ook

Je vacature bekendmaken

Je vacature bekendmaken

Je hoeft geen handenvol geld uit te geven om je vacature bekend te maken bij een breed publiek. Er bestaan ook gratis kanalen. En internet en sociale media kunnen je al e…

Employer branding: jouw aantrekkelijkheid als werkgever

Employer branding: jouw aantrekkelijkheid als werkgever

Jouw aantrekkelijkheid als werkgever wordt in grote mate bepaald door het imago dat je hebt in de buitenwereld. Om een magneet te zijn voor (potentiële) me…

Vraag nu je premie aan voor werkplekleren!

Vraag nu je premie aan voor werkplekleren!

Biedt jouw organisatie werkplekleren aan? Dan weet je dat dit tijd en dus ook geld kost.

Bied een GLOW-stageplaats aan

Bied een GLOW-stageplaats aan

... en maak een witte raaf samen met VDAB en partners.