Voorbeeld onthaalmap

Voorbeeld onthaalmap

De onthaalmap van Huize Levensruimte is een goed startpunt voor de praktische uitwerking van het onthaalbeleid van je organisatie.

Huize Levensruimte is ook één van de cases op de HRwijs-website.


Commentaar van een HR-expert

Lisa Coppin beoordeelt deze tool:

Het uitgangspunt van deze tool is dat nieuwe medewerkers zelf hun onthaaltraject in handen nemen en meteen geactiveerd worden om een aantal dingen te ‘doen’. Dit is een goed uitgangspunt. De map start met visie en de vertaling van de visie naar het medewerkersbeleid en daarna komt toelichting over de map en een aantal checklists waardoor organisatie (coach) en medewerker samen het onthaalproces kunnen opvolgen. Ik gebruik de tool niet zelf, maar raad organisaties wel aan om hem te bekijken als ze inspiratie zoeken voor onthaalbeleid. Eigenlijk vind ik dat elke organisatie een gelijkaardig werkboek zou moeten hebben! Mensen leren uit de koppeling van ervaring en reflectie, en dat is waar deze ‘werkmap’ volop op inzet.

Sterktes

  • Nieuwe medewerkers leren zichzelf en de organisatie al doende beter kennen en de organisatie leert hen kennen met hun sterke punten en hun groeipunten.

Randvoorwaarden

  • Er is heel wat werk aan om een gelijkaardige onthaalmap op maat van je organisatie en zeker op maat van elke job te maken, daarom vooral geschikt voor organisaties waar veel van hetzelfde soort jobs zijn (bvb. zorginstellingen).
  • Ook het proces zelf van de map doorlopen is arbeidsintensief voor coach en nieuwe medewerker.
  • Aandachtspunt is dat er voldoende begeleiding wordt voorzien voor de nieuwe medewerker om deze map te doorlopen.

In de case van Huize Levensruimte staan verder de belangrijkste sterktes en aandachtspunten goed beschreven. 


Lees ook

Onthaalbrochure CAW Oost-Brabant

Onthaalbrochure CAW Oost-Brabant

CAW Oost-Brabant vindt een goede start voor alle collega's belangrijk. Daarom ontwikkelden ze een nieuwe onthaalbrochure

Onthaalchecklist

Onthaalchecklist

Wil je je nieuwe medewerkers goed onthalen en daarbij niets vergeten? Check out de checklist onthaal van Verso!

Onthaalchecklist

Onthaalchecklist

Een onthaalchecklist zorgt ervoor dat je niets vergeet bij het onthaal van een nieuwe medewerker.

Onthaalbeleid kinderopvang

Onthaalbeleid kinderopvang

De Molenketjes, een vzw voor kinderopvang in Sint-Jans-Molenbeek, werkte in 2018 een nieuw onthaalbeleid uit.