De effectiviteit van een team

De effectiviteit van een team

Met de effectiviteit van een team verwijzen we naar de capaciteit die een team moet hebben om de doelen of doelstellingen te bereiken. Wat maakt een team effectief? 

Er zijn verschillende modellen die hier inzichten bieden. We presenteren het teamdoelmatigheidsmodel van Rubin, Plovnick en Fry (1977).

Het teamdoelmatigheidsmodel

Dit model wordt weergegeven in een piramide en stelt dat 5 zaken essentieel zijn:

teameffectiviteit.png

  1. een gedeelde missie voor het team;
  2. helder gedefinieerde doelstellingen en gewenste resultaten;
  3. helderheid in verantwoordelijkheden, taken en rollen voor elk teamlid;
  4. processen: een duidelijke beslissingsstructuur en werkprocedures;
  5. vertrouwen, communicatie en flexibiliteit in de interpersoonlijke verhoudingen.

Van boven naar beneden

Omdat het zo eenvoudig is, is dit model een goed startpunt om een team te vormen of wanneer je problemen met een onbekende oorzaak ervaart. De auteurs stellen immers dat je een team altijd van boven naar beneden moet opbouwen. Dus van het doel naar de communicatie.

Een moeilijk functioneren op een bepaald niveau wordt immers bijna altijd veroorzaakt door een probleem op het/de niveau(s) erboven. Een voorbeeld: Weinig vertrouwen in het team en een gebrekkige communicatie? Ga dan eerst eens na of de procedures en taken en rollen helder verdeeld zijn.

Checklist

Gaat jouw team efficiënt en daadkrachtig met vertrouwen te werk? Met de bijhorende checklist kan je, samen met de teamleden, een diagnose maken voor je eigen team. Ontdek jullie uitdagingen en zet een eerste stap naar een nog betere werking. 

Ga aan de slag met de checklist teamdoelmatigheid

Lees ook

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Waar mensen samenleven, samen spelen of samenwerken gaan we over elkaars grenzen. Ook als professional kom je dus in aanraking met grensoverschrijdend gedrag. Soms is dat…

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman zijn een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het dient om een goed beeld van een persoon te krijg…

Breng jouw organisatie in kaart met de RASCI-methode.

Breng jouw organisatie in kaart met de RASCI-methode.

RASCI kan een hulpmiddel zijn voor jouw onderneming om verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een eenvoudige manier in kaart te brengen. RASCI is gebaseerd op een tech…

Bouwsteenbingo voor duurzame loopbanen

Bouwsteenbingo voor duurzame loopbanen

Een duurzame loopbaan voor elk teamlid integreren als belangrijk streefdoel van het team als geheel?