De effectiviteit van een team

De effectiviteit van een team

Met de effectiviteit van een team verwijzen we naar de capaciteit die een team moet hebben om de doelen of doelstellingen te bereiken. Wat maakt een team effectief? 

Er zijn verschillende modellen die hier inzichten bieden. We presenteren het teamdoelmatigheidsmodel van Rubin, Plovnick en Fry (1977).

Het teamdoelmatigheidsmodel

Dit model wordt weergegeven in een piramide en stelt dat 5 zaken essentieel zijn:

teameffectiviteit.png

  1. een gedeelde missie voor het team;
  2. helder gedefinieerde doelstellingen en gewenste resultaten;
  3. helderheid in verantwoordelijkheden, taken en rollen voor elk teamlid;
  4. processen: een duidelijke beslissingsstructuur en werkprocedures;
  5. vertrouwen, communicatie en flexibiliteit in de interpersoonlijke verhoudingen.

Van boven naar beneden

Omdat het zo eenvoudig is, is dit model een goed startpunt om een team te vormen of wanneer je problemen met een onbekende oorzaak ervaart. De auteurs stellen immers dat je een team altijd van boven naar beneden moet opbouwen. Dus van het doel naar de communicatie.

Een moeilijk functioneren op een bepaald niveau wordt immers bijna altijd veroorzaakt door een probleem op het/de niveau(s) erboven. Een voorbeeld: Weinig vertrouwen in het team en een gebrekkige communicatie? Ga dan eerst eens na of de procedures en taken en rollen helder verdeeld zijn.

Checklist

Gaat jouw team efficiënt en daadkrachtig met vertrouwen te werk? Met de bijhorende checklist kan je, samen met de teamleden, een diagnose maken voor je eigen team. Ontdek jullie uitdagingen en zet een eerste stap naar een nog betere werking. 

Je kan dit eventueel doen met ondersteuning van een expert uit onze pool.

Ga aan de slag met de checklist teamdoelmatigheid

Lees ook

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

In een goed draaiend team werken? Dat wil iedereen wel. Maar wat is de rol van de leidinggevende daarin? Hoe goed lukt het om collega’s in hun veerkracht te houden?…

Teamcharter

Teamcharter

Een teamcharter is een beschrijving van een aantal principes of afspraken die belangrijk zijn voor het goede functioneren van het team.

Vragenlijst 'de werking van een team'

Vragenlijst 'de werking van een team'

Hoe effectief is een team? Bevraag het via deze vragenlijst.