Gespecialiseerde jobcoaching voor werknemers met ondersteuningsnood

Gespecialiseerde jobcoaching voor werknemers met ondersteuningsnood
Bron: Emino

Een werkgever uit de ouderenzorg deelt zijn ervaringen met gespecialiseerde jobcoaching.

"Als directeur van het woonzorgcentrum, maakte ik me grote zorgen over het team van de poetsdienst. Onze medewerkers werkten niet efficiënt genoeg. We ondernamen al verschillende pogingen om daar iets aan te veranderen, maar het verhoopte resultaat bleef uit. We riepen de hulp in van Emino, omdat we in het verleden ook al positieve ervaringen hadden met hun begeleiding."

Emino is een GOB, een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst.

Meervoudige zorgen

"Toen we ons team (bestaande uit zeven mensen) analyseerden, bleek dat de leden van ons team verschillende arbeidsbeperkingen hadden.

Een greep uit de uitdagingen:

  • een medewerker heeft een beperkte kennis van het Nederlands
  • 5 collega's hebben een mentale beperking
  • 2 collega's hebben een psychische kwetsbaarheid
  • 5 van de 7 hebben recht op een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). De VOP compenseert de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die een beperking van de werknemer met zich meebrengt.

We kwamen tot de vaststelling dat we niet alleen op teamniveau moesten kijken, maar dat we ook voor elke collega afzonderlijk zorg moesten dragen." 

Van zorgwekkend naar zorgen voor

"In een persoonlijk gesprek peilden de coaches van Emino naar de noden en wensen van elke medewerker, en zeker ook naar hun enthousiasme en enenergiegevers. Ze draaiden een dagje mee op de werkvloer, en kregen zo een groter inzicht op de taken en aanpak. Onze situatie werd duidelijker en ze gaven ons meerdere verbetervoorstellen."

We zorgden voor een praktische handelswijze

"Die verbetervoorstellen waren praktisch opgesteld en gaven iedereen een houvast:

  • foto's en visuele instructies die vaak veelzeggender zijn dan uitgeschreven richtlijnen
  • afspraken rond poetskarren zorgen voor veel minder misverstanden
  • duidelijkheid over werktempo en nauwkeurigheid
  • hand-outs die elkeen op de poetskar mee kreeg met deze handige tips"

Blijvende zorg

"We blijven investeren in meer opleidingsmogelijkheden en intervisiemomenten. De groepsdynamiek, evenals de persoonlijke benadering, bracht een openheid. De individuele werkwijze gaf elke medewerker afzonderlijk een gewaardeerd gevoel. De coaches blijven ieder op zich opvolgen.

De vele aanpassingen, die netjes opgevolgd werden, én individuele extra aandacht, zorgden voor een fijne verandering op de werkvloer."

Wat is gespecialiseerde jobcoaching (GJC)?

De gespecialiseerde jobcoaching is er voor medewerkers en werkgevers die drempels ervaren op de werkvloer. De ondersteuning kan zowel bij aanwerving of in kader van jobbehoud. Gespecialiseerde jobcoaching kan enkel door GOB's worden aangeboden. Het gaat om de ondersteuning van werknemers die bij de opstart van het traject actief-werkend zijn op de werkvloer. Gespecialiseerde jobcoaching - waaronder eventueel begeleiding van werkgever, werknemers en collega’s - is altijd gerelateerd aan de vraag van de individuele werknemer. De coaching zorgt ervoor dat de werknemer beter functioneert op de werkvloer waar hij omwille van een ondersteuningsnood of gezondheidsproblematiek een belemmering ziet in zijn functioneren.

Er is een uitdrukkelijk verschil met loopbaanbegeleiding. Loopbaanondersteuning kan enkel op vraag van de werknemer en vertrekt eerder vanuit een reflecterend perspectief. Vanuit de Gespecialiseerde jobcoaching kan er effectief op de werkvloer ondersteuning geboden wordeb aan de werkgever, de werknemer en de collega’s. Het traject is door financiering van de VDAB kosteloos voor medewerker en werkgever.

Lees ook

Arbeidsbeperking: wat is het?

Arbeidsbeperking: wat is het?

Bij het woord handicap of (arbeids)beperking denken we vaak spontaan aan een slechtziende of slechthorende persoon of iemand in een rolstoel. In realiteit gaat het om een…

VOP - Vlaamse ondersteuningspremie

VOP - Vlaamse ondersteuningspremie

Als je een medewerker met een arbeidshandicap aanwerft of in dienst hebt, kan je gedurende vijf jaar een premie krijgen van de VDAB. De premie is een percentage van de lo…

‘Zorgen voor’ kan ook zonder diploma

‘Zorgen voor’ kan ook zonder diploma

“Te veel werk en te weinig volk”, het is een vaak gehoorde klaagzang in de sociale sector. Medewerkers komen constant handen tekort en organisaties hebben het…

i-mens: “Dankzij de steun van een jobcoach voelt onze poetshulp met ASS zich terug goed op het werk!”

i-mens: “Dankzij de steun van een jobcoach voelt onze poetshulp met ASS zich terug goed op het werk!”

Poetshulp Saren ervaart veel stress op het werk, onder andere doordat ze een autismespectrumstoornis (ASS) heeft. Dankzij de steun van een jobcoach voelt ze zich terug go…