Teamontwikkelingsplan

Teamontwikkelingsplan

Op zoek naar handvaten om je medewerkers en teams te ontwikkelen? Dit kan met behulp van een teamontwikkelingsplan.

Met een teamontwikkelingsplan kan je als leidinggevende gestalte geven aan de ontwikkeling van je team in relatie tot de doelstellingen van je organisatie en in relatie tot de ontwikkeling van je medewerkers.

Commentaar van een expert

Deze tool (TOP = TeamOntwikkelingsPlan) wil een leidraad bieden om aan teamontwikkeling te doen en daarmee de kwaliteit van de
resultaten te vergroten. De tool focust zowel op het collectief als op het individuele.

Ik heb in het verleden al gewerkt met persoonlijke ontwikkelingsplannen en ook wel teamontwikkelingsplannen, maar niet
met dit plan. Een plan opmaken kan effectief zijn, maar de opvolging ervan wordt vaak losgelaten. Daarnaast mis ik in deze tool een focus op
samenwerking in teams. De focus ligt sterk op de taken en resultaten. Het wordt wel benoemd bij de tips, maar het belang ervan wordt voor
mij te weinig benadrukt. De tool geeft ook aan dat je aan persoonlijke ontwikkeling moeten werken om het teamontwikkelingsplan te
realiseren. Het klopt dat persoonlijke ontwikkeling belangrijk is, maar als je teamdoelen wil realiseren moet je in de eerste plaats met de
groep aan de slag.
Gezamenlijk bepalen welke competenties nodig zijn om de teamdoelen te behalen is niet voldoende. Het plan gaat wat
voorbij aan groepsdynamieken die in teams spelen. De tool is voor mij nogal complex opgesteld. Het voelt vooral vanuit de theorie en weinig
verbonden met noden uit de praktijk.

Ik lees dat de tool in de eerste plaats gericht is op onderwijssystemen, maar het kan volgens mij in iedere sociale organisatie gebruikt worden
die teamontwikkeling hoog in het vaandel dragen. Ik ben echter niet zo’n fan omdat ik het iets teveel gericht vind op taken en resultaten en
te weinig op relationele interactie en verbondenheid in teams.

Ik merkte tijdens het lezen dat ik wat afhaakte omdat ik de tool te weinig systemisch vond. Bij de vragenlijst ‘werking van een team’ was
dit wel het geval. Teamwerk is niet alleen samen doelstellingen bepalen. Het gaat veel verder dan dat. Als ik kijk naar hoe
onderwijssystemen nu functioneren denk ik dat ze er veel baat bij hebben om vooral samenwerking, vertrouwen en veiligheid voorop te
stellen. De onderstroom binnen organisaties is de energie die nodig is om gemeenschappelijke doelen te behalen. Zolang daar niet op
gewerkt wordt, zal de bovenstroom moeilijk gerealiseerd worden.

Liesbeth Lambrecht

Lees ook

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Gepast reageren als seksueel gedrag over de grens gaat

Waar mensen samenleven, samen spelen of samenwerken gaan we over elkaars grenzen. Ook als professional kom je dus in aanraking met grensoverschrijdend gedrag. Soms is dat…

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman

De kernkwadranten van Ofman zijn een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het dient om een goed beeld van een persoon te krijg…

Breng jouw organisatie in kaart met de RASCI-methode.

Breng jouw organisatie in kaart met de RASCI-methode.

RASCI kan een hulpmiddel zijn voor jouw onderneming om verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een eenvoudige manier in kaart te brengen. RASCI is gebaseerd op een tech…

Bouwsteenbingo voor duurzame loopbanen

Bouwsteenbingo voor duurzame loopbanen

Een duurzame loopbaan voor elk teamlid integreren als belangrijk streefdoel van het team als geheel?