Werkbaar werk: ‘kleine acties kunnen een groot effect hebben’

Werkbaar werk: ‘kleine acties kunnen een groot effect hebben’

Werk maken van werkbaar werk: ook voor welzijnsvoorziening Dominiek Savio in Hooglede-Gits is het een prioritaire opdracht.

Lara Rousseeuw is HR-medewerker bij Dominiek Savio: 'Werkbaar werk wordt een steeds belangrijker thema, want er komen tal van uitdagingen op ons af. De zorgvraag wordt bijvoorbeeld complexer. Dat heeft een grote invloed op onze medewerkers.'

Op verschillende fronten

'Op het vlak van werkbaar werk zijn we momenteel op verschillende fronten bezig. Zo hebben we ingetekend op het ESF-project duurzaam loopbaanbeleid. Thema's waarop we inzetten zijn onder andere wijzigende competenties en ziekteverzuim. Net omdat die zaken nu heel erg leven binnen onze voorziening. Als HR-medewerker probeer ik vooral op te sporen wat de grootste noden zijn binnen onze organisatie, zodat we daar gericht op kunnen inspelen.'

Fysieke arbeidsomstandigheden

'Werkbaar werk heeft bij ons bijvoorbeeld veel te maken met de fysieke arbeidsomstandigheden. Veel cliënten hebben complexe beperkingen en zitten in een rolstoel. Onze medewerkers moeten veel heffen en tillen. We hebben nu per cliënt een hef- en tilprotocol opgesteld. Daarin staat hoe het heffen veilig kan verlopen, welk materiaal er al dan niet voor nodig is, hoeveel personen het best kunnen helpen... We zijn onze medewerkers volop aan het opleiden om die protocollen en het bijbehorende materiaal ook effectief te gebruiken. Je kan als werkgever veel aanreiken, maar medewerkers dragen ook een eigen verantwoordelijkheid.'

Ziekteverzuim aanpakken

'Ook op het vlak van ziekteverzuim proberen we onze medewerkers te responsabiliseren. We proberen dat thema vooral bespreekbaarder te maken, want het ziekteverzuim ligt momenteel hoog. Zo ondersteunen we onze leidinggevenden in het voeren van moeilijke gesprekken en hebben we een leidraad op papier gezet voor als iemand uitvalt. Dat zijn dingen die beter op voorhand duidelijk worden vastgelegd. We vragen medewerkers om open te zijn als ze moeilijkheden ervaren. Want pas als we ze kennen, kunnen we gericht naar oplossingen helpen zoeken.'

Kleine acties met een groot effect

'Ik ben ervan overtuigd dat je als organisatie niet altijd op grootse veranderingen moet inzetten om een groot effect te kunnen behalen.

We organiseren veel kleine acties op het vlak van gezondheid en welzijn: een sportsessie, een vorming over zelfzorg, een webinar over mentale veerkracht, een coachingcafé over een bepaald onderwerp... Het zijn allemaal heel laagdrempelige initiatieven die een positieve impact hebben. 

We organiseren ook geregeld activiteiten en feestjes buiten de werkuren. Onze medewerkers werken daar altijd enthousiast aan mee, omdat het, hoewel het extra werk is, ook voor zuurstof zorgt. Het zijn momenten waarop je voelt dat mensen trots zijn om voor Dominiek Savio te werken, dat ze weer weten waarom ze het doen.'

Open cultuur

'We streven vooral naar een open cultuur. We proberen onze medewerkers zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wat beweegt in de sector en binnen onze organisatie, en luisteren ook zoveel mogelijk naar hun ideeën. We doen af en toe een psychosociale risicoanalyse en daaruit komt naar voren dat onze medewerkers zich ook effectief gerespecteerd voelen. Dat vinden we zeer belangrijk. Dat medewerkers zich goed voelen, is tenslotte ook een onderdeel van werkbaar werk. Het verhoogt de draagkracht.'

Ook inzetten op werkbaar werk? Start met een HRscan!

Lees ook

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je op www.waardevolwerk.be. Op deze website voor medewerkers, leidinggevenden en organi…

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT-vragenlijst peilt bij de werknemer hoe die het evenwicht tussen de eigen kenmerken en de eisen waarmee die op het werk geconfronteerd wordt, ervaart.…

Ook hulpverleners worden getroffen door burn-out

Ook hulpverleners worden getroffen door burn-out

Jobs in de zorgsector zijn veeleisend. Hoe bouw je er aan bevlogen teams, vol werkgoesting? 

Hoe een beleid van digitale deconnectie invoeren?

Hoe een beleid van digitale deconnectie invoeren?

Sinds 31 maart 2023 geldt het recht op deconnectie. Hopelijk heeft jouw onderneming hier al de nodige stappen rond gezet?