De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT: vragenlijst over werkbaarheid

De VOW / QFT-vragenlijst peilt bij de werknemer hoe hij het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij op het werk geconfronteerd wordt, ervaart.

"Werkbaarheid" kan worden omschreven als het evenwicht tussen de karakteristieken, eigen aan de werknemer (gezondheid, kennis en competenties, blijfintentie,…) enerzijds en de karakteristieken eigen aan de werkomgeving anderzijds (veiligheid, functie-eisen, fysische en psychosociale eisen).

Naast de vragenlijst worden er nog verschillende andere documenten ter beschikking gesteld. Ze helpen om het instrument correct te gebruiken en laten meteen ook een eerste interpretatie van de verzamelde gegevens toe:

Commentaar van HR-experte Micheline Moerman - corcura

Deze vragenlijst laat toe om de werkbaarheid en arbeidsvoorwaarden te evalueren van werknemers van alle leeftijden. Werkbaarheid kan benaderd worden vanuit een breder perspectief en kan zo inspelen op de specifieke doelstellingen van organisaties.

Elke organisatie die bezig is met gezondheid op het werk kan beschikken over een wetenschappelijk instrument om de huidige situatie in kaart te brengen.

De VOW/QFT vragenlijst is vlot toegankelijk. De documenten en bestanden die ter beschikking gesteld worden, helpen om het instrument zeer goed te begrijpen en ook correct te gebruiken. 

Ik heb de tool zelf nog niet gebruikt.  Administratief gezien dient er wel heel wat te gebeuren qua verwerking. 

Wat dat betreft is het digitaal afnemen van de vragenlijst gemakkelijker en sneller in de verwerking. Antwoorden kunnen gemakkelijk geëxporteerd worden naar Excel en hoeven dan niet handmatig ingevoerd worden.

Lees ook

Sportbedrijven bedrijven sport

Sportbedrijven bedrijven sport

Verso ondersteunt de campagne "Sportbedrijven bedrijven sport".

De geluksdriehoek

De geluksdriehoek

Geef je feel good gevoel een extra zetje. 

Organisatiescan mantelzorg

Organisatiescan mantelzorg

Ontdek hoe ver jij staat in je mantelzorgbeleid via de organisatiescan ‘werk en mantelzorg’.…