Tools van HRwijs

Verso ontwikkelde zelf verschillende tools ter ondersteuning van je medewerkersbeleid. 

HRscan

HRscan 3-luik.JPG

Staat je medewerkersbeleid op punt? Op welke domeinen scoor je al goed en waar kan je nog verbetering boeken? De HRscan brengt daarin verheldering, snel en gratis.

Deze tool legt concrete vragen voor binnen verschillende domeinen van het HR-beleid. Iedereen binnen je organisatie krijgt de kans om de scan op voorhand anoniem in te vullen, online of op papier.

Uit het totaal aan antwoorden van de medewerkers wordt duidelijk hoe je scoort op domeinen zoals werving en selectie, leidinggeven of welzijn en werkbaar werk. Waar zitten je medewerkers mee, wat loopt er al goed?

In een meer beperkte kring van een aantal medewerkers en directie (werknemers representatief voor hele organisatie) gaat een HR-adviseur van HRwijs dan in een workshop in op de thema’s die er uitschieten, zowel positief als negatief. Uiteraard bezorgen we achteraf nog een uitgebreid rapport waarin we naast de resultaten van de bevraging en de bespreking in de werkgroep ook nog een advies formuleren over hoe je de werkpunten kunt verbeteren. Door meer participatie mogelijk te maken, vergroot je het draagvlak binnen de organisatie om echt aan het medewerkersbeleid te werken.

De inclusiescan

Met de online inclusiescan ga je na of je organisatie op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor inclusie. Een degelijk inclusiebeleid houdt rekening met de verschillen in personen en voorziet in aangepaste maatregelen voor bepaalde doelgroepen.

Is alles in het werk gesteld om iedereen gelijke kansen en voldoende rechten te geven, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur of eventuele fysieke beperking?

Je kunt de checklist online invullen, je krijgt er meteen een rapport op maat bij. Ook kan een medewerker van Hands-on Inclusion de resultaten van je organisatie samen met jou doornemen, aandachtspunten aanbrengen en tips meegeven.

Checklist voor een leesbare vacature

Cover-Checklist voor een toegankelijk vacature_Pagina_1

Maak je vacature helder, duidelijk en leesbaar. Zo kunnen alle kandidaten zich snel een juist beeld van de functie vormen. Je hebt meer kans om de juiste man of vrouw aan te trekken. Hands-on Inclusion zorgt ook voor een gratis screening van je vacature.

Taal op het Werk

Cover_HRwijs Taal op Werkvloer.jpg

Met onze taalgids maak je taal op het werk voor iedereen toegankelijk. Soms kan je ze met pictogrammen zelfs overbodig maken. Vind in deze gids de juiste dienstverleners en financieringsmiddelen voor je taalbeleid.

Hoe kun je multicultureel talent vinden en behouden?

Multicultureel talent vinden en behouden-gids Verso

Met de gids 'multicultureel talent vinden en behouden' willen wij je als sociale onderneming zo veel mogelijk informatie meegeven over het bereiken van multicultureel talent.

Buig beperkingen op je werkvloer om tot kansen

Buig beperkingen om tot kansen-gids Verso

We laten je de opportuniteiten van medewerkers met een arbeidsbeperking zien in onze gids voor werkgevers 'buig beperkingen op je werkvloer om tot kansen'. Zie je enkel de arbeidsbeperking? Dan blijven je opties beperkt. Kijk liever naar talenten. Die zijn onbeperkt.

Heb je vragen? Wens je meer info? Laat het ons gerust weten!

Lees ook

Checklist voor een Toegankelijke Vacature

Checklist voor een Toegankelijke Vacature

Dat je niet altijd de juiste kandidaten vindt, kan ook aan je vacature gelegen zijn. Is die niet te complex opgesteld? 

Gids 'Taal op het Werk'

Gids 'Taal op het Werk'

Natuurlijk wil je als werkgever gewoon de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Wel, soms kan die juiste man of vrouw gewoon nog niet genoeg Nederlands. De gids 'Taal …

HRscan voor sociale ondernemingen: snel, gratis en precies

HRscan voor sociale ondernemingen: snel, gratis en precies

De HRscan vertelt je snel, gratis en heel precies waar het medewerkersbeleid in jouw sociale onderneming nog beter kan.

Buig beperkingen op je werkvloer om tot kansen

Buig beperkingen op je werkvloer om tot kansen

We zijn allemaal op zoek naar zogenaamde ‘witte raven’. En toch kijken we amper verder dan we op het eerste gezicht kunnen zien. Heb je bijvoorbeeld al eens g…