Gids 'Taal op het Werk'

Gids 'Taal op het Werk'

Natuurlijk wil je als werkgever gewoon de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Wel, soms kan die juiste man of vrouw gewoon nog niet genoeg Nederlands. De gids 'Taal op het Werk' leidt je doorheen tips om hem of haar op weg te helpen en leidt je naar de juiste dienstverlening en financieringskanalen. 

Zeker op de werkvloer is het belang van een goede taalkennis niet te onderschatten. Om een gepaste job te vinden, om door te groeien, om levenslang te leren.

In deze gids vind je:

  • info over mogelijke acties. Deze acties situeren zich op drie niveaus:
    1. je organisatie stippelt een taalbeleid uit
    2. je medewerkers leren (beter) Nederlands 
    3. de collega’s helpen ook mee
  • potentiële financieringskanalen: voor jou als sociale onderneming en voor de werknemer
  • partners waarbij je terecht kan, mét concrete contactgegevens

HRwijs ontwikkelde de gids 'taal op het werk' binnen het project Ieder Talent Telt, gesteund door het Europees Sociaal Fonds.

Laat taal geen drempel zijn. Dat is gewoon zonde van het talent. Download deze gratis gids nu

Een papieren versie kan je hier aanvragen

 

ESF logo.jpg

Lees ook

Ondersteuning van diversiteit in je team

Ondersteuning van diversiteit in je team

Er zijn heel wat ondersteuningsmogelijkheden als je wil werken aan een personeelsbeleid dat rekening houdt met diversiteit.

Analyseraster diversiteitsvragen

Analyseraster diversiteitsvragen

Je werknemer wil een religieuze of culturele praktijk kunnen beoefenen op de werkvloer. Dat vergt wat aanpassingen. Hoe ga je met die vraag om? 

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Arbeidsmarkt-expert en docent-onderzoeker in HRM aan de Odisee Hogeschool Bart Moens geeft samen met Verso en andere partners mee vorm aan nieuw project rond inclusie op …

“Binnen Hands-on Inclusion zijn we voortdurend alert en bereid om onze aanpak in vraag te stellen”

“Binnen Hands-on Inclusion zijn we voortdurend alert en bereid om onze aanpak in vraag te stellen”

Licht uit, spot aan: we zetten graag onze ‘Hands-on Inclusion’-medewerker Anne Vandebergh in de kijker.