Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

De Molenketjes vzw heeft een uitgebreid ziekteverzuimbeleid uitgewerkt.

Het beleid gaat in op het waarom van een verzuimbeleid, preventie, wat te doen als men ziek is, het bespreekbaar maken van afwezigheden, de gevolgen als men de regels niet volgt en het bijhouden van verzuimcijfers.

Lees alvast volgend commentaar van een HR-Expert

Hanne Kenis beoordeelt deze tool : 

Dit beleid kan je gebruiken ter inspiratie om het beleid van jouw eigen organisatie vorm te geven, afgestemd op de visie en waarden die jouw organisatie wenst voorop te stellen.

Een volledige 100% aanwezigheid bestaat niet. Elk van ons wordt wel eens geconfronteerd met onvoorziene hindernissen die de work-life balance (tijdelijk) verstoren, waardoor verzuim optreedt.

Een optimale aanwezigheid daarentegen bestaat wel, en daar kan je als organisatie naartoe werken door een goed beleid uit te bouwen. Ik spreek liever van een aanwezigheidsbeleid, dan een verzuimbeleid. Mensen zijn eerder geneigd zich te richten naar het gewenste gedrag.

Spreek daarom niet over afwezigheid, maar over aanwezigheid: 10% afwezigen worden zo 90% aanwezigen. Hierdoor wordt aanwezigheid tot de te volgen norm genomen.” (Aanwezigheid: Ze je organisatie centraal in een structureel aanwezigheidsbeleid. P.Meyns:, 2019)

Een goed uitgebouwd aanwezigheidsbeleid kan een enorme besparing betekenen voor je organisatie, door de nodige aandacht te schenken aan de aanwezige werknemers, de afwezige werknemers en de werknemers die het werk zullen hervatten.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het verhogen van de verzuimdrempel en het verlagen van de werkhervattingsdrempel. 
Werknemers die uitvallen zitten vaak met erg veel vragen en onzekerheden. Het tonen van je betrokkenheid door onder meer persoonlijk contact te houden, kan veel van deze onzekerheden wegnemen.

Wist je trouwens dat je als organisatie wettelijk verplicht bent om een actief re-integratiebeleid te voeren? (het KB re-integratie (1/12/16)

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers/re-integratie-van

Lees ook

Voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’

Voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’

De voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’ geeft je een concrete tool om al in de ziekteperiode van een werknemer toc…

Voorbeeld verzuimprotocol (Welzijnsregio Noord-Limburg)

Voorbeeld verzuimprotocol (Welzijnsregio Noord-Limburg)

Welzijnsregio Noord-Limburg, samengesteld uit negen Noord-Limburgse OCMW's, gebruikt een verzuimprotocol dat focust op preventie, omgaan met verzuim en herstel.…

Voorbeeld verzuimprotocol (KDV De Slabbertjes)

Voorbeeld verzuimprotocol (KDV De Slabbertjes)

Kinderdagverblijf De Slabbertjes deelt haar verzuimprotocol.

Breng de kost van ziekteverzuim in kaart

Breng de kost van ziekteverzuim in kaart

Bereken met deze eenvoudige tool hoeveel ziekteverzuim je werkelijk kost. De tool is een onderdeel van een website over de aanpak van een re-integratiebeleid van werkneme…