Online zelftest burn-out

Online zelftest burn-out

Meet je huidige niveau van stress, angst of depressie online met een zelftest.

Commentaar van experte Micheline Moerman, Corcura

  • De test is heel simpel, laagdrempelig en vriendelijk in gebruik. Door het invullen van de test op zich is er reeds sensibilisering om na te denken en tot bewustwording te komen.
  • Op het einde van de online test (vraag 22 en 23) wordt zeer expliciet gevraagd naar het probleem waar je eerst aan wil werken én nadien wordt de vraag gesteld wat men daarmee hoopt te bereiken. Dit is heel positief omdat men hier de persoon zélf in eigen regie laat en zelf laat bepalen wat voor hem of haar belangrijk is op dat moment.
  • Na het invullen de test volgt reeds een positieve aanmoedigende video met extra toelichting en zeer herkenbare uitspraken over de beleving van de persoon die de test heeft ingevuld.
  • De zelftest en het online zelfhulpprogramma kan ondersteunend werken bij burn-out, maar het is in vraag te stellen of het voldoende is voor iemand in een vergevorderde burn-out of depressie.
  • Het is goed om via deze tool te weten hoe diep iemand zit en/of waar de werkpunten zitten.
  • Het zelfhulpprogramma kan afhankelijk van de ernst van de situatie aanvullend aan persoonlijke begeleiding gebruikt worden.
  • De kracht van de online tool zit vooral in de opzet ervan: mensen sensibiliseren, bewust maken, hun veerkracht versterken, stress leren beheersen, enz. om effectieve burn-out zo veel mogelijk te voorkomen.

Deze test in de Nederlandstalige versie van www.15minutes4me.com

Lees ook

Preventie van burn-out

Preventie van burn-out

Je kan als organisatie verschillende acties ondernemen om burn-out zoveel mogelijk te voorkomen. Zelfzorg aanmoedigen bij je medewerkers, werkstress tegengaan en inz…

Burn-out detecteren en ingrijpen

Burn-out detecteren en ingrijpen

De beste manier om de tekenen van burn-out vroeg te onderkennen is ze te herkennen. In de eerste plaats kan je je medewerkers sensibiliseren zodat ze de symptomen va…

Affiches om burn-out bespreekbaar te maken

Affiches om burn-out bespreekbaar te maken

Wil je binnen je eigen organisatie inzetten op het bespreekbaar maken van burn-out?  Zorgnet-Icuro, één van de HRwijs-partners, ontwierp …

Burnout Assessment Tool (BAT)

Burnout Assessment Tool (BAT)

De onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven heeft in 2019 een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om op een betrouwbare manier vast te s…