HRscan levert duidelijk rapport met praktische tips

Home Thaleia in De Pinte liet een HRscan in huis uitvoeren. 

“Dit gratis aanbod werd ons in de schoot geworpen.”

Met de HRscan heeft HRwijs een laagdrempelig instrument ontwikkeld om snel het HR-beleid van een sociale onderneming in kaart te brengen. “De HRscan doet meer dan een foto maken van het huidige HR-beleid. Hij formuleert praktische en haalbare tips en geeft goed weer waar sterktes en uitdagingen liggen. Daarnaast bieden de links en tools waarmee je aan de slag kunt gaan een grote meerwaarde”, zegt ortho-agoge Karolien Huyghe van Home Thaleia in De Pinte. Zij nam de proef op de som.

Home Thaleia HRscan.png

Home Thaleia ontstond in 1998 op initiatief van enkele ouders. In een rustige en groene omgeving wonen en leven 16 volwassenen met een beperking samen. Home Thaleia zet via atelierwerking en buurtwerking maximaal in op sociale inclusie, vertrekkend vanuit de talenten van de bewoners. Home Thaleia wil naast een uitmuntende dienstverlener ook een goede werkgever zijn, met oog voor de talenten en het welzijn van haar 18 medewerkers.

Grote budgetten voor professioneel advies rond sterktes en uitdagingen in het HR-beleid van een organisatie als Home Thaleia zijn niet altijd voorhanden”, vertelt Karolien Huyghe. “Dit gratis aanbod werd ons in de schoot geworden en we besloten het een kans te geven.”

Veilig kader

Home Thaleia koos bij de HRscan voor een ruime samenstelling om vanuit verschillende invalshoeken informatie en perspectieven op haar HR-beleid te verzamelen. De groep van zes personen bestond uit logistieke medewerkers, begeleiders, middenkader en directie.

Karolien Huyghe: “Na een fijne kennismaking met een adviseur van HRwijs gingen we aan de slag met de HRscan. Het werd een interactief gesprek waarbij op basis van een vragenlijst verschillende HR-thema’s overlopen worden in je HR-beleid. De thema’s gaan van een algemene visie op HR-beleid tot hoe aantrekken en rekruteren en zelfs welzijn op het werk. In een ongedwongen sfeer loodste HRwijs ons doorheen de HRscan. Elke medewerker kreeg de kans om zijn ervaring met het medewerkersbeleid toe te lichten binnen een groepsgesprek. De ruime ervaring van HRwijs stelt medewerkers in staat kleur te bekennen, veel terughoudendheid in het uiten van ieders standpunt was niet aan de orde. Er werd dan ook een veilig kader geboden om duiding te geven bij elke vraag.”

Helder rapport

Na het afronden van de HRscan volgt telkens een rapport waarin de verschillende antwoorden gebundeld worden tot een adviesplan. Dit rapport geeft meteen weer waar sterktes en uitdagingen liggen voor de organisatie.

“Bij ons kwam naar boven dat we vooral sterk zijn in diversiteit, functionerings- en evaluatiegesprekken en opleiding en ontwikkeling van medewerkers”, aldus Karolien Huyghe. “We moeten nog meer inventariseren van wat onduidelijk is voor medewerkers en een kanaal zoeken om deze onduidelijkheid weg te werken. We denken hierbij aan een onthaalbrochure als aanvulling op onze bestaande checklist voor de introductie van nieuwe begeleiders.”

Praktische tips

“HRwijs gaat verder dan enkel een foto maken van het huidige HR-beleid”, concludeert Karolien. “De HRscan formuleert praktische en haalbare tips en geeft goed weer waar sterktes en uitdagingen liggen. Daarnaast bieden de links en tools waarmee je aan de slag kunt gaan een grote meerwaarde.”

Interesse in een gratis screening van jullie HR-beleid?

Vraag een HRscan in huis aan

Lees ook

HRscan legde op halve dag onze werkpunten bloot

HRscan legde op halve dag onze werkpunten bloot

“Op een halve dag hadden we een screening van ons medewerkersbeleid en na een week een rapport met aandachtspunten en concrete aanbevelingen.” Gerd Vertommen …

HRscan voor sociale ondernemingen: snel, gratis en precies

HRscan voor sociale ondernemingen: snel, gratis en precies

De HRscan vertelt je snel, gratis en heel precies waar het medewerkersbeleid in jouw sociale onderneming nog beter kan.

“Het is niet omdat we een goed doel nastreven dat we per definitie goed bezig zijn”

“Het is niet omdat we een goed doel nastreven dat we per definitie goed bezig zijn”

De social-profitorganisatie Ondernemers zonder Grenzen zet bebossingsprojecten op touw in de Sahellanden om de verwoestijning tegen te gaan. Samen met lokale inwoners en …

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

HRscan is basis voor ons nieuwe medewerkersbeleid

Catelijne Devriendt, coördinator van vzw De Molenketjes, een opvanginitiatief voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Molenbeek: “Via HRwijs van Verso ontdekten we …