De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

"HRscan levert duidelijk rapport met praktische tips"

Home Thaleia in De Pinte liet een HRscan aan huis uitvoeren. “Dit gratis aanbod werd ons in de schoot geworden.”

Met de HRscan heeft HRwijs een laagdrempelig instrument ontwikkeld om snel het HR-beleid van een sociale onderneming in kaart te brengen. “De HRscan doet meer dan een foto maken van het huidige HR-beleid. Hij formuleert praktische en haalbare tips en geeft goed weer waar sterktes en uitdagingen liggen. Daarnaast bieden de links en tools waarmee je aan de slag kunt gaan een grote meerwaarde”, zegt ortho-agoge Karolien Huyghe van Home Thaleia in De Pinte. Zij nam de proef op de som.

home_thaleia_hrscan_0.png

Home Thaleia ontstond in 1998 op initiatief van enkele ouders. In een rustige en groene omgeving wonen en leven 16 volwassenen met een beperking samen. Home Thaleia zet via atelierwerking en buurtwerking maximaal in op sociale inclusie, vertrekkend vanuit de talenten van de bewoners. Home Thaleia wil naast een uitmuntende dienstverlener ook een goede werkgever zijn, met oog voor de talenten en het welzijn van haar 18 medewerkers.

“Grote budgetten voor professioneel advies rond sterktes en uitdagingen in het HR-beleid van een organisatie als Home Thaleia zijn niet altijd voorhanden”, vertelt Karolien Huyghe. “Dit gratis aanbod werd ons in de schoot geworden en we besloten het een kans te geven.”

Veilig kader

Home Thaleia koos bij de HRscan voor een ruime samenstelling om vanuit verschillende invalshoeken informatie en perspectieven op haar HR-beleid te verzamelen. De groep van zes personen bestond uit logistieke medewerkers, begeleiders, middenkader en directie.

Karolien Huyghe: “Na een fijne kennismaking met Marije Plantinga van HRwijs gingen we aan de slag met de HRscan. Het werd een interactief gesprek waarbij op basis van een vragenlijst acht thema’s overlopen worden in je HR-beleid. De thema’s gaan van een algemene visie op HR-beleid tot hoe aantrekken en rekruteren en zelfs welzijn op het werk. In een ongedwongen sfeer loodste Marije ons doorheen de HRscan. Elke medewerker beoordeelt elk item afzonderlijk en licht binnen een groepsgesprek zijn beoordeling toe. De ruime ervaring van Marije stelt medewerkers in staat kleur te bekennen, veel terughoudendheid in het uiten van ieders standpunt was niet aan de orde. Er werd dan ook een veilig kader geboden om duiding te geven bij elke vraag.”

Helder rapport

Na het afronden van de HRscan volgt telkens een rapport waarin de verschillende antwoorden gebundeld worden tot een adviesplan. Dit rapport geeft meteen weer waar sterktes en uitdagingen liggen voor de organisatie.

“Bij ons kwam naar boven dat we vooral sterk zijn in diversiteit, functionerings- en evaluatiegesprekken en opleiding en ontwikkeling van medewerkers”, aldus Karolien Huyghe. “We moeten nog meer inventariseren van wat onduidelijk is voor medewerkers en een kanaal zoeken om deze onduidelijkheid weg te werken. We denken hierbij aan een onthaalbrochure als aanvulling op onze bestaande checklist voor de introductie van nieuwe begeleiders.”

Praktische tips

“HRwijs gaat verder dan enkel een foto maken van het huidige HR-beleid”, concludeert Karolien. “De HRscan formuleert praktische en haalbare tips en geeft goed weer waar sterktes en uitdagingen liggen. Daarnaast bieden de links en tools waarmee je aan de slag kunt gaan een grote meerwaarde.”


De HRscan kreeg in 2018 een update. De vragen werden toegankelijker gemaakt en meer medewerkers worden voortaan betrokken. Wens je ook een HRscan af te nemen in je organisatie? Contacteer Kirsten D'Hooghe, kirsten.dhooghe@verso-net.be, 0474 987 065.

Lees ook

“De lat voor het HR-vak moet hoger” - Peter Catry, Rode Kruis-Vlaanderen

“De lat voor het HR-vak moet hoger” - Peter Catry, Rode Kruis-Vlaanderen

Peter Catry, HR-directeur van het Rode Kruis-Vlaanderen, is kritisch voor het HR-vakdomein: te vaak zijn de HR-tools op flinterdunne theorieën gebaseerd, maar slikke…

De coverstory - om je visie snel helder te krijgen

De coverstory - om je visie snel helder te krijgen

Een coverstory is een middel om medewerkers te inspireren. Om van je visie een verhaal te maken.

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op deoperationele d…