Verzuimprotocol met flowcharts voor verschillende situaties

Verzuimprotocol met flowcharts voor verschillende situaties

Dit verzuimprotocol gebruikt overzichtelijke stroomdiagrammen die de stappen in elke verzuimsituatie weergeven.

Commentaar van een HR-expert

"Deze flowcharts heb ik al regelmatig gebruikt ter inspiratie voor de opmaak van een re-integratiebeleid bij werkgevers. Het is heel gemakkelijk om één document te hebben dat stapsgewijs formuleert wat te doen bij ziekte en verzuim. Wat ik zelf nog mis aan deze tool is een protocol rond het behoud van contact bij langdurige afwezigheid. Hoe langer de afwezigheid, hoe meer je in de praktijk merkt dat de binding met de werknemer verloren gaat. Hier kan je ook als organisatie actiepunten rond formuleren en deze mis ik nog in deze flowcharts." - Mieke Versleegers, LIV aan het werk

Lees ook

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

Voorbeeld ziekteverzuimbeleid

De Molenketjes vzw heeft een uitgebreid ziekteverzuimbeleid uitgewerkt.

Voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’

Voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’

De voorbeeldbrief ‘werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’ geeft je een concrete tool om al in de ziekteperiode van een werknemer toc…

Voorbeeld verzuimprotocol (Welzijnsregio Noord-Limburg)

Voorbeeld verzuimprotocol (Welzijnsregio Noord-Limburg)

Welzijnsregio Noord-Limburg, samengesteld uit negen Noord-Limburgse OCMW's, gebruikt een verzuimprotocol dat focust op preventie, omgaan met verzuim en herstel.…

Voorbeeld verzuimprotocol (KDV De Slabbertjes)

Voorbeeld verzuimprotocol (KDV De Slabbertjes)

Kinderdagverblijf De Slabbertjes deelt haar verzuimprotocol.