Stappenplan opstellen competentieprofiel

Stappenplan opstellen competentieprofiel

Het stappenplan biedt enkele handvatten rond het opstellen van competentieprofielen binnen je organisatie.

In een competentieprofiel maak je een inventarisatie van al de kwaliteiten (kennis, vaardigheden, attitudes, ...) die een medewerker - die in de betrokken functie werkt - idealitair zou hebben. Het competentieprofiel kan zowel ondersteunend zijn bij de aanwerving van nieuwkomers, bij functioneringsgesprekken, als in het opleidingsbeleid. Het gaat dus niet over de opmaak van een functiebeschrijving. In dit laatste lijst je de taken en verantwoordelijkheden op die horen bij een bepaalde functie.

Lees ook

Persoonlijk ontwikkelingsplan maken? Gebruik het Verso-sjabloon.

Persoonlijk ontwikkelingsplan maken? Gebruik het Verso-sjabloon.

Deze gebruiksklare leidraad helpt je een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) te maken – inclusief GRATIS sjabloon.

Talententoolbox

Talententoolbox

Op Talententoolbox.nl vind je werkvormen, filmpjes en informatie over het werken vanuit talent.…

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via de methodiek 'Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal' worden teams uitgeno…

In 3 stappen een competentie omschrijven

In 3 stappen een competentie omschrijven

Dit stappenplan van Socius helpt je om competenties te definiëren en omschrijven.