De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Stappenplan opstellen competentieprofiel

Stappenplan opstellen competentieprofiel

Het stappenplan biedt enkele handvatten rond het opstellen van competentieprofielen binnen je organisatie.

In een competentieprofiel maak je een inventarisatie van al de kwaliteiten (kennis, vaardigheden, attitudes, ...) die een medewerker - die in de betrokken functie werkt - idealitair zou hebben. Het competentieprofiel kan zowel ondersteunend zijn bij de aanwerving van nieuwkomers, bij functioneringsgesprekken, als in het opleidingsbeleid. Het gaat dus niet over de opmaak van een functiebeschrijving. In dit laatste lijst je de taken en verantwoordelijkheden op die horen bij een bepaalde functie.

Lees ook

7 principes voor leerrijke jobs

7 principes voor leerrijke jobs

Zijn de jobs ook in jouw onderneming 'leerrijk' en toereikend? Krijgen de collega's voldoende impulsen om hun competenties blijvend te ontwikkelen? Hopelijk wel, want het…

Talententoolbox

Talententoolbox

Op Talententoolbox.nl vind je werkvormen, filmpjes en informatie over het werken vanuit talent.…

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal

Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via de methodiek 'Ontdekken van talenten: jouw woorden, jouw verhaal' worden teams uitgeno…